Bekijk het origineel

Eudokia - pagina 19

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Eudokia - pagina 19

2 minuten leestijd

13

lö*^^

eeuw dachten onze vaderen

er juist

omgekeerd over, en hoe

schitterend heeft toen niet het aandurven van een niets ontziende stipt eerlijk gehouden, hun moedig durven nu begreep ook Salomo dit probleem, 't Beste gekroond. En zoo wat de kunst, waar ter wereld ook, voor tempelbouw bood, kon voor Jehovah's heiligen tempel niet te kostelijk wezen. Met het mindere zich tevreden stellen, waar een product van hooger orde bereikbaar was, zou tekortdoen geweest zijn aan de eere van Gods heiligen naam. Het bouwen van een tempel is een proef-

concurrentie,

stuk van de

mits

Gemeene

gratie en vloeit in niets uit de particuliere

genade voort. Vandaar dat Salomo, in stille gehoorzaamheid, zijn eigen landgenooten en geloofsgenooten ter zijde schoof, en de paganisten uit Tyrus Sion's heiligdom bouwen en sieren liet. Niet naar willekeur, maar conform Schriftuurlijke aanwijzing, ging dan ook het bestuur van Eudokia te werk, toen het, met name

waar het op 't kundigst opereeren aankwam, de poorte niet sloot voor den besten en kundigen operateur, omdat hij in zake het geloof nog verre stond, maar veeleer zelf er op uit was, dat vyie het hoogst in de kunst stond, het ontleedmes ook in haar zalen hanteeren zou. Dit nu hielp Eudokia ongetwijfeld vooruit, niet als blijk van haar liberaliteit in opvatting, alsof, waar 't op amputatie aankwam, ons geloof ons in den steek liet, maar geheel omgekeerd, omdat 't toonde, de kleingeestigheid van een bekrompen geloof van zich af te weren en zich onverzwakt en onverdroten te onderwerpen aan den stelligen regel, dien God zelf in Zijn Woord ons gezet heeft. Wat de ziel verzoenen en het lichaam redden kan, was in Jezus' dood op 't Kruis en in Zijn wonderwerk één, maar beweegt zich thans in onzen nog alleszins zoo gebrekkigen staat langs twee verschillende lijnen. Het feit ligt er nu eenmaal toe, dat men een stoer en vast belijder en toch een onbeholpen chirurg wezen kan, en dat omgekeerd een arts, die aan het geloof in Christus nog vreemd bleef, als operateur uitmunt. Iets wat natuurlijk evenzoo van de medici kan gelden en niet minder van de accoucheurs. Eudokia betrad alzoo dezen eenig goeden weg, niet in weerwil van ons Christelijk uitgangspunt, maar juist krachtens Gods heilige ordinantie. Wat in Christus zeer zeker één was, heeft zich onder de Christenen maar al te vaak gesplitst. Het is onze inzinking door zonde,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 42 Pagina's

Eudokia - pagina 19

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 42 Pagina's

PDF Bekijken