Bekijk het origineel

Starrentritsen - pagina 74

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Starrentritsen - pagina 74

2 minuten leestijd

72 Aldus,

't

wordt voetstoots toegegeven, leeraart men onder de peit-

bezorgers der liberale wetenschap.

De

hier geschetste toestand bestaat

dan ook metterdaad aan de vier openbare universiteiten, doch hieruit volgt nog in het minst niet, dat gelijke regel evenzoo gelden mag onder Christenen, zoo b.v. aan de Vrije Universiteit. Zelfs wil 't ons voorkomen, dat het aanvaarden van dit absolute Vrijheidsdogma ook aan de Vrije Universiteit voor de Juridische faculteit zeer ongewenschte gevolgen zou kunnen hebben. Het getal van Juridische studenten aan de Vrije Universiteit is nog uiterst gering. Onze groep in den lande mag op één achtste van d'j geheele bevolking worden gesteld. Onze totale bevolking is nog geen 6'/2 millioen. In de Gereformeerde Kerken huizen 500 000 zielen, die toch bijna geheel op onze paden wandelen. Reken nu, dat er van andere Kerken nog een 400.000 bijkomen, dan klimt 't totaal waarop we rekenen mogen, tot 900.000, wat '/g van de bevolking uitmaakt. Vermenigvuldig nu de 38 Juridische studenten der Vrije Universiteit met 8, dan geeft dat nog maar 304 voor heel 't land. En vergelijk daarmee nu eens het volle cijfer, dat feitelijk aan de vijf Juridische faculteiten studeert, en bijna 900 sterk is. Ge voelt dan aanstonds, hoe zeer we nog ten achter zijn. Nu was dit voorheen begrijpelijk. We misten toen den effedus civilüs. Sinds 1905 is deze effedus dvilies ons intusschen door de wijziging van de wet op het Hooger Onderwijs toegekomen. Dit wekte natuurlijk het vertrouwen, dat we nu ook aan de Vrije Universiteit allengs tot het normale cijfer zouden geraken. Doch dusver werden we hierin nog altoos teleurgesteld. Dat een der oorzaken hiervan schuilen kon in de veelvuldige en alzijdige critiek, die van deze faculteit over de Antirevolutionaire Partij uitgaat,

is

Vrije Universiteit hoopt te vinden,

telende sympathie

bij

den

strijd,

ondenkbaar.

niet geheel

student uit onze kringen voor alle dingen is

dien

bij

bezieling,

we

in

Wat

een

de hoogleeraren aan de

warme

geestdrift, tin-

ons politiek leven tegen

voeren hebben. En als men dan geen op het studieleven vindt, maar veeleer critiek verneemt die koel maakt, is het dan zoo onbegrijpelijk, dat men aan de hoog gespannen verwachting, waarmee men naar de Vrije Universiteit opgaat, juridisch te weinig vindt beantwoord ? Doch waartoe op dit ongewenscht effect gewezen. Er ligt een gansch andere slagboom, die het doorrennen van alle Einspanner op den weg van het Calvinisme afsnijdt. Het is niet waar, dat onze hoogleeraren geroepen zijn, om als vogel-

onrecht

en

ongerechtigheid

inwerking van

kens

in

die

de lucht

Voor de

te

te

bezieling

klapwieken.

Vrije Universiteit geldt heel ander beginsel.

Het staat uitdrukkelijk

in Art.

2 van de Statuten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 108 Pagina's

Starrentritsen - pagina 74

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 108 Pagina's

PDF Bekijken