Bekijk het origineel

Eudokia - pagina 28

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Eudokia - pagina 28

2 minuten leestijd

22 en van een breuke

schepping door creatuuiiijk verzet geMaar immers het ondenkbare, het onhoudbare, het onzin uitademende in zulk een voorstelling springt in het oog. De machtige God, die 't universum scheppen en bezielen kon, kan geen mislukt product hebben doen opkomen. Wat hij schiep moet volkomen, harmonisch één, en ongeschonden in zichzelf geweest zijn. Zoo beleed dan ook, wie doordacht en het geloof aandorst, 't van meet af. Oorspronkelijk een gansch volkomen schepping, en door het creatuur zelf deze eerst volmaakte schepping gestoord en geschonken. Vandaar alle wee en vandaar alle jammer, in de natuur, in de plantenwereld, in de dierenwereld, onder de aarde en in de atmosfeer, bij ons en in de starrenvv^ereld en zoo ook onder ons mensohen, naar ziel en lichaam beide. Een verstoring van 't oorspronkelijk harmonisch volmaakte. In de geestenwereld eerst. Uit die geestenv/ereld tot ons gekomen. En van ons tot alle natuurlijk leven in deze v/ereld doorgegaan. Hoor de aangrijpende belijdenis, flie de Apostel ervan naar Rome zond „Want wij weten, zoo schreef hij, dat de gansche schepping zucht en te zamen als in barensnood is tot nu toe ?" Juist omdat heel die schepping organisch één v/as, kon in 't centrum geen ruk in boozen zin v/orden gedaan, of heel die schepping boette haar ongerepte volkomenheid en gaafheid in. De engel viel, de mensch viel, de bodem der aarde wankelde, de natuur vervalschte met haar eens zoo reine aarde, de atmosfeer, het piantenrijk, het dierenrijk, het werd alles in zijn heilige harmonie verstoord, en zoo is, uit geestelijke concurrentie met God, al de jammer en onzer aller krankheid voortgekomen. Het „Gij zult zelf als God zijn" was de demonische taal, die gansch 't heelal uit zijn voegen rukte. Dit nu belijden we, omdat 't logisch niet anders kan, en dit is dan ook wat aan alle medisch oordeel voor ons ten grondslag ligt. Krankheid is inbreuk op de gaafheid en gezondheid van wat oorspronkelijk gegeven was, en daarom is de geneeskunde, de heelkunde, de verloskunde, of wat gij wilt, niet anders dan een van zelf werkende reactie, die uit wat de schepping oorspronkelijk was tegen al wat haar stoorde en verstoorde opkomt. Alle poging om wat krank was geestelijk aan te grijpen leed daarom schipbreuk. Ik laat nu zenuwslagen, zelfs niet

:

in die

mag

gerept worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 42 Pagina's

Eudokia - pagina 28

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 42 Pagina's

PDF Bekijken