Bekijk het origineel

Starrentritsen - pagina 86

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Starrentritsen - pagina 86

2 minuten leestijd

84

Ook Groen,

evenals Thorbecke,

was alzoo

leider

suo jure.

kan dit in dien wel eerst, suo jure, na Groen's dood opgetreden, maar sedert hij zelf de organisatie van onze Partij in het leven riep, is hij sinds 1874 steeds gekozen en herkozen, met exceptie alleen van enkele jaren gedurende zijn Ministerschap, leider der Antirevolutionaire Partij

Van den huldigen

zin

De tegenwoordige

niet gezegd.

leider is

hem op zoo

toen de hoogleeraar Dr. Bavinck

geheel eenige wijze verving.

Hierop dient gelet. Er volgt toch uit, dat onze huidige leider wel niet uitsluitend aan de keuze van de Deputatenvergadering zijn presidium dankt, maar met Groen blijft dan toch dit verschil, dat hij, zij 't al suo jure opgetreden, toch aan keuze, wel niet zijn positie, maar wel thans zijn officieel recht dankt.

dien hoofde

Uit

mag

hij

niet vrij

spreken naar eigen

lust of inval.

Over de leiding van onze Partij beslist niet eigenmachtig hij, maar met volmacht de Deputatenvergadering. Vandaar, dat er een politiek program is opgesteld, dat niet alleen de Partij, maar ook hem bindt, en dat de Toelichting op dit Program in '78 verschenen en die nu 37 jaar oud is, officieel alleen door de Deputatenvergadering kan gewraakt. Hyper-democratisch was uit dien hoofde onze organisatie. Voor het op stemming aanging, ontwierp het Centraal Comité, met de Provinciale Deputaten, het aan wat noodig was.

in

land

't

voor den

Meer

Dit

wijzigde dan, of vulde

Bijkomstige of tegenvoorstellen konden worden besloot, zoo zou voor de Kiesvereenigingen, maar ook

En zooals dan de Deputatenvergadering

ingediend. 't

ontwerp-program.

zijn.

Niet alleen

leider.

zelfs

dan iemand was

was niemand

hij

hieraan gebonden.

Terzake en ten

dan hij. Slechts op één punt bleef zijn gezag onbetwist en onverkort. Tactisch was hij de verantwoordelijke man. Ging nu van hem tactische aanwijzing uit hoe te handelen zou zijn, dan kon men naprincipale

tuurlijk

onvrijer

ook daaraan zich wel

niet

storen.

Doch

dit

was

zedelijk

toch niet geoorloofd.

Om

een voorbeeld

te

nemen.

we

V

van het program, en de toevan onze Partij op de Deputatenvergadering critiek oefenen, en dan voorstellen om Art. 5 te wijzigen, of de toepassing ervan door een nieuw besluit te regelen. Toen het echter nu onlangs voorkwam, dat de Minister midden in het Bestand dit ingewikkelde vraagstuk, onrijp en ongelegen, aan Inzake de eedswet, hadden

lichting

op

blz.

100

v.v.

Art.

Daarop kon

elk lid

de orde stelde, was vanzelf de leider geroepen, op staanden voet uit men op dit oogenblik den grooten strijd over dit vraagstuk aanvaarden, dan wel tijdelijk verschuiven zou.

te wijzen, of

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 108 Pagina's

Starrentritsen - pagina 86

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 108 Pagina's

PDF Bekijken