Bekijk het origineel

Starrentritsen - pagina 37

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Starrentritsen - pagina 37

2 minuten leestijd

35 de verhouding tussclien

't Centraal Comité met de DeputatenClub en het Program van actie zuiver werken kon. Ter bereiking van dit doel is alstoen door den Kabinetsformateur een Kabinetsprogram ontworpen, dat in volledigheid niets te wenschen overliet. Dit program klopte op het program van actie, gelijk dit door de Deputatenvergadering bezegeld was. En dit Kabinetsprogram liet de formateur toen drukken, en zond 't toe aan de drie Clubs van Rechts, ten einde te vernemen, of op grond van dit uitgewerkte program op v/elbewuste medewerking kon gerekend worden. Reeds op 8 Februari 1901 was het Concept-program van Actie voor de Deputatenvergadering aan onze Kiesvereenigingen uitgegaan, toegelicht in breede Memorie, en van de noodige Bijlagen verzeld. Het is in druk verkrijgbaar gesteld, druk gekocht, en behoeft alzoo, als van algemeene bekendheid, hier niet meer te worden opgenomen. Voorop stonden deze drie punten 1. Voorzoover de Grondwet toelaat, finale oplossing van het Onderwijs-vraagstuk, in den geest van het gewijzigd C^n/e- rap port. 2. Verplichte verzekering ten bate van kranken, invalieden, en ouden van dagen, en zulks met steun van het Rijk. En 3. Het scheppen van middelen daartoe, onder meer, door eene oordeelkundige verhooging van de opbrengst onzer tarieven, die tevens aan den nationalen welstand ten goede komt en den nationalen arbeid kan verheffen. Het op dezen grondslag stoelende Kabinetsprogram is, gelijk vanzelf spreekt, eerst in strekking, bedoeling en opvolging naar tijdsorde overwogen en vastgesteld in den kring der candidaat-ministers. Bij gemis hiervan zou later zoo licht verdeeldheid, of althans verschil van inzicht, in het Kabinet zelf zijn voorgekomen, en dit was voor alle dingen te mijden. Dat hierbij moeilijkheden te overwinnen waren, sprak van zelf, daar de candidaat-ministers tot verschillende politieke partijen behoorden. Ernstige saamspreking deed echter ten slotte alle verschil van inzicht te boven komen. En zoo werd het een program niet van den Kabinetsformateur alleen, maar van het Kabinet in zijn geheel. Daarop is toen dit program in druk toegezonden aan de drie Clubs van Rechts. Afgezonden aan de Club der Antirevolutionaire, der Roomsch-Katholieke en der Christelijk-Historische Partij. En wel toegezonden niet enkel ter keuring, maar met het uitgedrukte verzoek, of het in de drie Clubs mocht worden overwogen, en of bericht mocht worden, of men zich in deze Clubs met dit program van het Kabinet kon vereenigen. Het stuk is alzoo in onderzoek en overweging geweest, en ten slotte bereikte den formateur de moedgevende tijding, dat men zich met het

Partij,

vergadering,

de

:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 108 Pagina's

Starrentritsen - pagina 37

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 108 Pagina's

PDF Bekijken