Bekijk het origineel

Starrentritsen - pagina 77

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Starrentritsen - pagina 77

2 minuten leestijd

75 ^ *

„Geheel en uitsluitend."

,^

De

uitdrukking,

Universiteit

Er

is

hare

bij

leeft,

die

gezet

voorkomt

is

in

elk spel

de Statuten, v/aaronder de Vrije

met woorden.

de stichting van deze Universiteit, en gerekend met de "les der historie.

toch, dat o.a. voor de Universiteit te Leiden, teit

bij

Statuten,

betreft,

nog

in

het

opmaken van

Die historie leerde

wat de theologische

facul-

1850 gebondenheid aan de leer van de belijdenis der

vaderen voor elk hoogleeraar

in

de Theologie verordend was, en hoe

desalniettemin zelfs ver gaande moderne Theologen, zooals de heeren J.

H. Scholten en A. Kuenen, de desaangaande vastgestelde verklaring

met hun naam onderteekend hadden, niettegenstaande ze ganschelijk van de Belijdenis der vaderen waren vervreemd. leidde

Dit

Universiteit

waardoor

er te

een

grendel te doen.

in

1878

Utrecht

in

toe,

de

verhelen

en welbewust, elke zijpoort,

kon glippen, op dubbelen Vandaar de zoo sterke uitdrukking, die conformiteit

hoogleeraar

allicht

met de Gereformeerde beginselen

Nu

stichtings-vergadering van de Vrije

opzettelijk

wc

niet,

heen

eischte, „geheel en uitsluitend."

dat ten deze zelfs de meest volstrekte band

daarom nog nimmer absoluten waarborg biedt, den loop der eeuwen de beteekenis der woorden zöo licht verloopt. Sinds bovengenoemde bepalingen in de Statuten der Vrije Universiteit zijn vastgesteld, verliepen echter niet meer dan 36 jaren, zoodat hier van geen wijziging in de beteekenis der gebe^-igde woorden

aan

de beginselen

omdat

in

sprake kan

We

zijn.

twijfelen

dan

ook geen oogenblik,

of

de

hoogleeraren, die

achtereenvolgens aan deze Universiteit optraden, bedoelden niet anders,

dan volgens hun eerlijke overtuiging aan deze conditie te voldoen. Daarover rijst bij ons geen twijfel. Wel daarentegen mag men zich afvragen, of gezegd kan, dat bij alle studievakken, en zoo ook met name bij de Juridische studiën, aan deze betuiging en volstrekt bindende verklaring steeds genoegzame aandacht gewijd is. Het is niet zoo eenvoudig, om helder in te zien en met kracht van geest te gevoelen, welk het stempel is, dat de Gereformeerde beginselen op de Juridische studiën drukken. Het zou daarom zeer stellig geen overtollige arbeid geweest zijn, indien de hoogleeraren zelven een poging hadden gewaagd, elk voor zich, de juiste en zuivere beteekenis van de hier gekozen woorden nader te ontvouwen. Allicht had zich dan tusschen de onderscheiden hoogleeraren schakeering voorgedaan. Over deze schakeering van opvatting had men dan kunnen handelen. En zoo zou van lieverlede de zin en beteekenis van deze woorden ook voor de Juridische faculteit tot vastheid zijn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 108 Pagina's

Starrentritsen - pagina 77

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 108 Pagina's

PDF Bekijken