Bekijk het origineel

Starrentritsen - pagina 72

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Starrentritsen - pagina 72

2 minuten leestijd

!

70 satie

behoorend,

haar

welbewust oorzaakt, verzwakt en ondermijnt,

schiet te kort in plichtsbesef.

de georganiseerde Antirevolutionaire

moeten beide de vrijTer wille van de vrijheid de eenheid te verzaken en af te breken, kan niet. Doch dan ook omgekeerd, aan de eenheid mag evenmin de vrijheid opgeofferd. Het moet blijven wat het van 1870 af steeds onder [ons geweest is „Eenvormigheid is de vloek van het moderne leven," en dit gevloekte streven mag onder ons nimmer geloofd. Op beide, op eenheid én vrijheid, moet volle klem en nadruk bij ons gelegd worden. De vraag is nu maar, waarin de echte en waarin de valsche veelvormigheid bestaat. Ook hierop ligt het antwoord voor de hand. Belijdt onze Antirevolutionaire Partij, op welk stuk ook, een beginsel, dan moet de vraag, of dit beginsel leeft, daaruit blijken, dat er rijke variatie uit opkomt. Hoe rijker hoe beter! Maar wat niet mag, is, dat men een tak onkruid van elders neemt, dat onkruid aan de plant van 't beginsel hecht, en dan zegt: „Voor dit onkruid kom ik als 't eenig ware op, want zoo versta ik het beginsel." Belijdt onze Antirevolutionaire Partij een levend beginsel, dan moet in dit beginsel de kiem, het uitgangspunt liggen van al ons doen en getuigen. Wat we doen en getuigen, mag dan niet van buiten aan den stam van ons beginsel gehecht zijn, maar moet er uit opgroeien. Ontkiemt zoo eigen leven uit 't eigen beginsel, dan zal dit van zelf rijke variatie geven. Ieder die zeggen kan over on^Z/zee/e vinding te beschikken, zal ons dan door een nieuwe variatie verrijken. En tenslotte zullen we zelve er in roemen, dat ons beginsel zoo rijke en zoo al schooner variatie toelaat. Het is er dan mede als op een tentoonstelling van bloemen. Ge kendet rhododendrons, ge kendet tulpen, ge kendet rozen. Maar nooit had ge gedacht, dat deze sierplanten in zoo rijke, in zoo prachtige variatiën konden geteeld worden, als ge 't hier, op die tentoonstelling, bewonderen kondt. Aan den kundigen en kunstrijken boomkweeker uw dank en eere Zegt nu daarop iemand: „Ik heb ook mijn variatiën!" en hij Iaat u in zijn tuin zien, hoe hij een tulpenbed ontsierd heeft door er middenin een cactus te zetten, dan hindert u toch die wansmaak, en ergert ge u aan 't gemis van zin voor harmonie. En zoo nu is 't ook hier. De partij die Antirevolutionair is, en roemt in het Evangelie tegen de Revolutie, kan niet als variatie opnemen noch toelaten, wat uit het Liberalisme stamt. Immers dit Liberalisme is niet een variatie op ons beginsel, maar een principieele tegenvoeter ervan. In

Partij

heid en de eenheid tot haar recht komen.

:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 108 Pagina's

Starrentritsen - pagina 72

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 108 Pagina's

PDF Bekijken