Bekijk het origineel

Starrentritsen - pagina 57

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Starrentritsen - pagina 57

2 minuten leestijd

55

Ons aan de hand gedaan

is deze uitlegging van de tusschentijdsche van de zijde der toenmalige Ministers niet. Maar wie zich gaarne verzoent met wat in 't verleden ernstige bedenking opleverde, moet er op bedacht zijn, voor alle gereede verklaring het oog te ontsluiten. En onmogelijk is het zeer zeker niet, dat zulk een denkbeeld als we boven aangaven, de geesten destijds geleid heeft. Wel voelen we, dat de Kabinetshistorie van 1908 tot 1913 aan onze gissing weinig steun biedt. De vertraging in de afhandeling van de Regeeringstaak nam toch allengs zoodanige proportiën aan, dat men al spoedig onder den indruk kwam, alsof het denkbeeld, om in de nieuwe periode de geheele taak metterdaad af te werken, door het Kabinet werd losgelaten, en ten slotte werd dan ook niet alleen de Tariefwet van de vijfjarige werklijst afgeschrapt, maar zelfs de Verzekeringswetten kwamen pas op het uiterste nippertje gereed, zoodat de jaren noodig voor de invoering in 1913, niet reeds achter den rug lagen, maar toen pas aanvingen. Toch kon hier een tegenvaller in 't spel zijn geweest, die toonde hoe men zich in 1907 met het genomen uitzicht vergist had. Doch hoe dit ook zij, daar het gebeurde in 1907 ons op zichzelf geheel onverklaarbaar blijft, mochten we niet verzuimen zelf op een oplossing van het raadsel te wijzen, waaruit althans eenig licht kon

crisis

opgaan.

Na

afloop van de Stembus, die in Juni en Juli 1909 over de politiek daaropvolgende jaren zou beslissen, is de onderlinge verhouding tusschen Kabinet en partij, zoo goed 't ging, hersteld. Een tijdlang doorleefden we toen zelfs een periode van vriendelijke Ireniek. Van den kant van het Centraal Comité werd de uiterste krachtsinspanning betoond, om, zoo 't kon, de meerderheid in de Tweede Kamer van Links naar Rechts om te zetten. Ook de Stonc/aarcf wierp zich met onverdroten moed in de politieke worsteling, die ons deze gewenschte uitkomst bracht. En niet minder spande de Voorzitter van het Centraal Comité zich, zelfs meer dan ooit vroeger, in, om aan het Kabinet een krachtige meerderheid te verzekeren. Gelukkig mag gezegd, dat ook de Roomsch-Katholieke parlij en de

der

Christelijk-Historische Unie zich zonder veel moeite tot electorale saamwerking leenden. Vooral dank zij die saamwerking gelukte het dan ook, zetel na zetel aan Links te betwisten en te ontnemen. En de uitkomst bleek zoo verrassend gunstig, dat meer dan één Minister, zelfs officieus,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 108 Pagina's

Starrentritsen - pagina 57

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1915

Abraham Kuyper Collection | 108 Pagina's

PDF Bekijken