Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 96

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 96

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

:

DE NAAM VAN STAAT.

88 voor

van

uitdrukking

én

én

Rijk,

De

voor.

niet

den

in

van

beteekenis

de

in

komt

verband

politiek

het

van

zin

het

Koninkrijk

die door een aardsch

landen,

de

kent

Schrift

Gods

vorst gere-

13), maar Nieuwe Testament komt het woord Staat, of een daarmede gelijkstaande uitdrukking, voor. Even weinig kent de Grieksche Oudheid de algemeene uitdrukking van: Staat. Men organiseerde zich niet als staten, maar als steden. Vandaar dat polis, dat stad beteekent, aan alle politiek haar naam gaf, het woord polis ook het de stad omgevend, of te meer wijl onder het begrip koloniaal haar toebehoorend, territoir werd opgenomen. De Romeinen,

geerd worden, zelfs kent ze een Wereldrijk (zie Daniël VII

noch

Oude noch

het

in

:

het

in

:

:

wier gebied allengs heel de toenmaals bekende wereld omvatte, bezig-

den de uitdrukkingen c/v/Yös, urbs en municipium, en zoo ook naast die deze van regnum en imperium, of van Senatus populusqae, of ook den meer

algemeenen term van res püö//cö; en zulks oorspronkelijk

om

den anti-monarchalen staatsvorm

in

't

minst niet

den zin van ons gemeenebest aan

duiden, en minder nog uitsluitend voor het volksverband, maar voor

te

hoogst

elk

Romeinsch zooals

verband,

politiek

stad, juist zooals

't

bij

Rijksgebied

ook

in

en

ten principale zelfs voor de

alzoo

de Grieken met polis lag,

men van

sprak

Leummim minderwaardig worden

Gooim, of

liep.

Voor wat buiten het

Gentes, of volken, juist

de Schrift deze Gentes of volken onder den naam van

Romein van deze gentes

of volken,

vaak

geacht.

als

Zoo sprak dan de

Barbaren, gelijk

dit

ook

het N. Testament door Lucas en Paulus geschiedt (zie Hand. 28

in 2,

in

4; Rom.

§

2.

:

14 en Col. 3:11.)

In de middeneeuwen.

Toen een

1

in

de Middeneeuwen het „Heilige Römische Reich" opnieuw

Rijkseenheid

voeren,

kwam

de landen als van hiertegen verzet

uit,

voor

de

geheel

meelevende

vanzelf de neiging op,

om

vfereld

poogde

in

te

de onderscheidene gekersten-

dit Keizerrijk afhankelijk te

beschouwen.

Wel ging

spoedig, vooral van de zijde van Frankrijk en Engeland,

al

en

begon

Welfen en Ghibelijnen gelijkwaardig

optreden

al

om

ras de

eeuwenlange worsteling tusschen de

dit verzet te

naast

het

sterken,

Heilige

maar van een geheel

Römische Reich, was toch

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 96

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken