Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 80

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 80

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

;

RECHTSOPENBARING

72

soms met honderden vertrekken,

DE HISTORIE.

IN

Op

vergelijkt.

rechtsvragen, die zich voordoen, zooveel

minder

kleiner terrein zijn de

zooveel een-

in aantal,

voudiger van zin en beteekenis, en zooveel zeldzamer van quaestieuzen Bijna nooit zult ge in een gezin een geschreven, laat staan een

aard.

Een eerzaam huisvader, een degelijke huismet den blik van 't oog en met een kort

gedrukte huisorde vinden.

vrouw

regelt en regeert

woord,

al

't

op dien voet

en

De

begonnen.

is

alle

menschelijke saamleving in het klein

en meest voorkomende vragen van regeling en

eerste

beantwoord door het bestand van het leven

orde

zijn

een

enkele

zelf.

Doen

zich

maal meer ingewikkelde problemen voor, dan onderzoekt

men, hoe vroeger of hoe elders

gehandeld

in soortgelijke gevallen

is

spreekt er saam over, en vindt een oplossing die voorshands voldoet.

van gelijke gevallen vormt zich zoodoende allengs een

terugkeer

Bij

gewoonterecht voor een bepaalden kring, die dan wel verschillen kan van het gewoonterecht

een nagebuurden kring, maar, grensgevallen

in

Overleg en inschikkelijkheid werken

nu daar gelaten, toch bevredigt.

men nog

hiertoe mede, en fijnere rechtsvragen spint

men een

alles tot

deert

opgeplooiden

den

tienduizenden

veel

hoogere

zich

voordoen,

gestel

van

elkander

op

zijn

het leven zelf dit

niet

zelfs

fijner

van naam zooveel

en orde veel

recht

en

talrijker

schikking

stelt

houden van goede orde

meer saamgesteld, van aard, en

is,

is

het ader-

doordien

men

of aangezicht kent, het uitzicht

geringer.

fijner

scherper toespitst.

zich

het

de vragen van recht en goede orde, die

saamleving veel

veelal

rechtsbesef

maar op zoo

voor,

strijkt

Maar geheel anders komt

glad.

Dan toch

uitzet.

ongelijk

de

van

en meestal

niet,

weer

rimpel

eischen,

onderlinge

vragen

veelal

dit

Dat

uit.

zoo de saamlevende kring zich van enkele honderden

staan,

te

handgemeen wordt, komt

maal

enkele

schaal

kleine

zoo

niet

Dit

maakt dan,

dat de

worden uitgeplozen en dat In

het

verband hiermede ondergaan

dan ook de meer huislijke regelingen van den dorpskring van lieverlede en

correctie,

de

groote

in

de

werkt

steden

kleinste

het

meer uitgegroeide bestand van het leven

vlekken

terug.

Zelfs

bewoner tegen gevaar van moord, invloed,

die

de

het

breedere

uitoefenden

terrein

de

beveiliging van den dorps-

roof, inbraak

gemeenteordeningen

plattelandshuishoudens

Op

in

verhelderend en uitzuiverend op het levensbestand

van

de

en brand groote

is

door den

steden

op

de

zooveel meer afdoende geworden.

komt de rechtsorde

tot

een veelzijdiger en

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 80

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken