Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 548

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 548

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

HET STAATKUNDIG PARTIJWEZEN.

540

maar enkel door

belang,

band bijeenschuilen.

traditie of persoonlijken

zou men hieronder kunnen rekenen de kleine groep van

Eenigermate

Dr. Kohlbrugge's volgelingen, die eertijds vooral in Utrecht

onder de be-

gunstiging van den energieken bankier Kol zich een tijdlang, niet alleen

maar ook

kerkelijk,

periodiek, en

om op

gegeven

oogenblik

daar trad een enkel predikant

gebied

richtte

kring

periode

zich

aan

;

was geen

doen

te

sprake. Kies-

Slechts hier en

niet op.

denkbeelden

Capadose en

Dr.

bij

Bernardi,

woord

de Ned. Herv. Kerk op,

in

Kohlbrugge's

Dr.

men

op theo-

die,

ook

toegedaan,

wenken gaf. Het Da Costa in

staatkundig gebied aan een kleinen kring

deze

een kleine

in

de tegenwerking

of

pakkende

het

partijbestuur

vereenigingen, dien

logisch

populair schrijver

groep

kleine golving in den stroom bleef het dan

deze

bij

Van het vormen van een naam waard,

ook.

Een

deze

kleine periodiek, had talent van schrijven en

deze

een

Doch

klinken.

van

den uitslag van een stemming voelbaar.

in

van

redacteur

tact

denkbeelden

meer dan eens was de medewerking

van deze groep de

de

bepleitte

Delft

uit

organiseerden.

politiek,

bij

naast sloot zijn

eerste

en voorts ontving ze haar absoluut karakter eerst nadat

Deze

Dr. Kohlbrugge het land uitweek en zich in EIberfeld vestigde.

groep werd gekenmerkt door zekeren parlementaire dinatie,

en

op

stelsel,

drong

poogde

onze

bij

niet te

loochenen afkeer van het

volkomen subor-

het volk steeds aan op

vaderlandsche

politiek

zeer

eenzijdig

te

binden aan wat ons door het Oude Testament over het politieke leven in

Israël

bekend

getreden.

De

absolute

vrijheden

die

dan

zelden

intusschen

van

niet

moed kwam

maar,

hij

hij

zeer eenzijdig op-

gebondenheid aan

in

zoo

;

Oud-

dfe

voor de volks-

meespraken, werd het gevoel

sterk

Van een

gewaagd worden.

niet

principieele partij kan hierbij

Dr.

onverdraagzaamheid

Kohlbrugge geweest.

was

slachtoffer

Met ongetemd en

tegen die tyrannie in verzet, en ging liever op zich hij

wijken zou.

persoonlijkheid

Dit kon

en

zijn

hij

dan ook doen krachtens

zeldzame talenten.

Alleen

verbrak hierdoor den kerkdijken band, kon daarom niet op

volksgeheel

afsterven zijn

Israël

geprikkeld.

dan dat

hoogstaande

zijn

het

in

liberalistische

zelf staan,

subordinatie,

hierbij veelal

Wet, stond steeds op den voorgrond

Testamentische

zeer

Toch werd ook

is.

niet

inwerken, en

anders

gedachtenis

dit

had vanzelf tengevolge, dat na

zijn

overbleef dan een kleine groep getrouwen, die

in eere

hielden en in zijn geest poogden voort

te

pleiten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 548

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken