Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 379

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 379

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

1 minuut leestijd

DE FEDERATIE.

§

De

31.

Ten

371

Federatie.

slotte

dan

blijft

onderscheiden

de Federatie en

alleen

van Statenbond

karakter

dit

wel

haar zeer

in

Het eerste gaf

of Bondstaat.

meest aantrekkelijke idee, omdat ze de zelfstandigheid der Staten

de

ongeschonden

en onderscheiding met saambinding vereenigde.

liet

zoowel

intusschen

ervaring

Nederlanden,

als

van

onder onze

Vereenigde

de

Republiek

Staten

hun

in

De

Vereenigde

der

eerste optreden

verkregen, heeft thans afdoende bewezen, dat een Statenbond een niet te

hanteeren

saamstel

Ze wordt thans dan ook nergens

oplevert.

meer gevonden, en met uitzondering van Duitschland, kan men zeggen,

Bond

thans alleen de alle deelen omvattende

dat

zin

lijken

geworden,

is

zoo

goed

als

zich

naar

den

goochelende

hun

alle

termen

van een

Rofin,

te

en ondenkbaar,

om

te

Jellinek,

Wat

voegen.

Meijer,

hebben-

e.a.

van een

in

nu eenmaal volstrekt ondoenlijk,

is

Bondstaat opgelost land vol

te

houden

God

de bewering, dat de Overheid van zulk een land niet anders dan

den hemel en geen enkele macht op aarde boven zich dan ook

toe, dat

den Bondstaat van

er

p. 7)

op

uit

hebben gedacht, om ook

Staten te blijven spreken, op zelfbedrog

zijn

eigen poging, die in gelijke richting gaat,

{Das Recht der modernen Staatsverbindung,

worden beschouwd.

Zoodra een

régime

is

p.

47) als geslaagd kan

ingevoerd,

zamenlijke bevolking van alle Staten, die in bond gaan,

hun

verkiezing

aangelegenheden

Hatschek geeft

vrije

maar zonder dat

berust,

heeft.

in

hetgeen deze Duitsche geleerden en zoo ook Willoughly

{American Count. System 1904, in

be-

den Bondstaat ingegaan land de volle on-

in

vindiceeren, het

afhankelijkheid

hebben ingeboet en

Staatskarakter

Bond hebben

den

Laband,

zelf Staat in eigen-

de geconfedereerde Staten, welbezien,

volledig

van

eisch

om

uitgedacht,

terwijl

Rijksdag te

of

Congres

kiezen,

beschikken, en het

uit

om

dat bij

de ge-

algemeene

over de algemeene

deze keuze opkomend ge-

zag èn de buitenlandsche zaken beschikt èn vloot en leger onder zich heeft, zijn

de Staten

in zulk

moge hun autonomie nog worpen

zijn,

toegetreden zeker

maar alleen

een Bond geen souvereine Staten meer. staan.

Ze mogen

door de

vrije

niet

keuze van hun vaderen

en in buurstaatsche aangelegenheden

imperium gelaten

zijn,

toch

is

't

Hoog

door geweld onder-

moge hun

zelfs

zijn

nog

voor zulke Staten gedaan met

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 379

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken