Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 199

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 199

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

1 minuut leestijd

TAALGEVAAR.

191

Eens waren we Neder-

eeuwen door eigen slapheid verbeurd.

ger

Duitschers, thans

onzer

we

zijn

een geheel zelfstandige natie geworden, en

onbetwistbaar

het

is

recht,

om

thans de vruchten

om ook op

dit uitvloeisel

zelden

wat steeds bedenkelijk

iets,

als

zoo

niet

van wetenschap,

taal

wereld neemt vaak

geleerde

springend Duitsche vormen aan.

Nederlandsch

blijven zijn,

van onze nabuurschap steeds het oog wakende

onze

Vooral

houden.

te

te

Toch zal het zaak

plukken van vroegere cordaatheid en volharding.

Tot voor

in het

de

de

van Kant en Hegel

taal

wisselt

taal

uit,

nu het Duitsch

Latijn,

ons nationaal

oog

men ons

zelfs in

Vroeger het

is.

verarmt

te

karakter, en hierin

vooral schuilt een gevaar, waartegen niet ernstig genoeg kan gewaar-

schuwd voorden; den

maakt,

indruk

succursaal

van

debiet

tot

keuze

seling,

mede

§

van

Duitsch

vreemde

een

taal,

dan

Dwingt

met name

maar

Nederlandsch land

eeuw sprak men

16e

Duitsch,

Oostergrenzen

al

er gestadige afwis-

zij

ware,

bezig

de

in

hierbij

op

spel

worde

een

rijker,

zich

in

in

in

grensplaatsen

de

Komt daar nu

bij,

leer- en

kan komen

Duitsch,

het

ernstig.

daarentegen

dan

één

ons

van

dat het gebruik van

handboek, en

zelfs in

magazijnen toeneemt, dan gevoelt

hooger leven ontplooit. het

verwaar-

Oostfriesland een verneder-

te staan.

men

Verwantschap ver-

hoogt steeds het gevaar van de nabuurschap, zoo zich

niettegenstaande

niet

Emden, thans ontvangt men op onze

journalistiek,

't

in

is,

vaak den tegenovergestelden indruk, alsof

te

de spreektaal op bureaux en hoeveel

in

verduitschen.

te

Germanismen

zoo

te klein

verweer van onze nationale zelfstandigheid.

tot

de

In

landschd

land

een

geleerden

schrijvende

vormden.

Universiteit

het taaibelang, dat hierbij in het spel

loosd.

eigen

onze

alsof

Duitsche

de

Taaigevaar.

13.

Ook

het

meer, daar het op het overige Duitschland veelal

te

in het

naburig

Van den kant van België

Vlaamsch ons nog zooveel nader

staat

is,

dan het

gevaar van taalontreddering en taalvervalsching nimmer

evenmin van de Duitsche zijde. Thans Duitsche nabuurschap ten Oosten in meer

Vroeger was heeft

de

dit

opzicht velerlei gevaarlijke gevolgen, waartegen

genoeg op onze hoede

kunnen

zijn.

Vooral

de

laatste

we nimmer jaren nam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 199

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken