Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 448

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 448

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

1 minuut leestijd

STAAT EN KERK.

440

bouwd worden,

zegt de Christus (Matth. 16

op

zal ik mijn Uvlr^nia

deze

doeld

Petra

wereldkerk

de

is,

overzetting

is

gehoor

Petrus en

natuurlijk be-

Toch staat in onze Staten„Gemeente" in het enkelvoud.

Matth. 18

in

geeft,

zoo

waar uiteraard bedoeld

naar,"

bouwen," waarmee

ook hier Gemeente en wel,

geen

zijt

eeuwen.

aller

Daarentegen zegt de Heere

gemeente

18): „Gij

:

17: „En indien

:

de plaatselijke gemeente.

is

ook der

hij

u als de heiden en de tolle-

hij

zij

Plaatselijk

de uitdrukking natuurlijk evenzoo genomen, waar gesproken wordt

van gemeenten

meervoud

het

in

En waar

alibi).

de

in

2

(zie

8

Cor.

Openb.

18,

:

aangehaalde plaatsen sprake

hier

wereldkerk of de plaatselijke Kerk

1

:

4

van de

is

waarneembaren vorm, zoo wordt

in

toch in onze Statenoverzetting het woord: Gemeente, evenzoo gebezigd,

waar bedoeld

de Kerk

is

Gemeente liefgehad

de

Christus

in geestelijken

overgegeven,

opdat

haar

hij

zoude voorstellen,

heerlijk heeft,

of

lijk".

Of ook

Hoofd boven genen,

dergelijks,

iets

die

Ef.

I

:

22

„Heeft

zij

die

v.v.

hem

„Gelijk

:

ook

vlek

of rimpel

en onberispe-

zijn

der Gemeente gegeven tot een is

Had men

alles in allen vervult".

geen

zoude heilig

dingen, welke zijn lichaam

alle

25

:

zoude ... en haar zichzelven

Gemeente,

een

5

Ef.

heeft en zich zelve voor haar heeft

heiligen

maar dat :

geheel afgezien van haar

zin,

Raadpleeg slechts

aardsche verschijning.

en de vervulling des-

het

woord „Gemeente"

enkel voor de plaatselijke saamvergadering van belijders gekozen, zoo

zou

dit

te

van

begrip

verstaan

verzameling

de

voorkeur

gaf,

niet

over het Roomsche gebruik van

't

Vlaanderen

de

opkomen van de de

Engelsche

Fransche

het

woord het

:

tweede

is,

aan

het

nam,

rechtstreeks :

allicht in

is

't

verband

ons land en

dit laatste dient :

eerste

Church met

gewezen,

koos

ons Kerk

en

de

gelijk

afgeleid van het Grieksche Ec-

Gemeinde.

En wat nu nog opmerke-

éénmaal komt dan toch het woord Kerk ook

overzetting voor, doch dan

in

tegen-

burgerlijken zin, door het

woord

het

Nieuwe

't

woord Gemeente

Duitschland, in

het

deed, maar overal en

dit antipathie verried

Op

het

vertaling

Eglise

Luther daarentegen koos

clesia. lijker

en

in

steden, erlangd had.

naardien

staande,

en

gemeente

plaatselijke

woord gemeente

woord Kerk, en zulks

met de hooge beteekenis, die speciaal in

het

dit niet

ontkennen, dat

te

in

sloeg op het Oude, als op

't

Kerk meed,

uitdrukking is

daar

Nu men

ligt.

zoowel waar

in alle plaatsen,

Verbond,

geweest,

zijn

in

onze Staten-

gebezigd van een heidenschen tempel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 448

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken