Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 239

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 239

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

DE ZELFSTANDIGE POSITIE VAN DE OVERHEID.

231

den, en nu met Israël en onder zijn hoede optogen. Dit kon niet anders.

Het uiteenvallen van het ééne menschelijke geslacht

als

gevolg van de

breuke, die de zonde in de saamleving sloeg, moest er vanzelf toe leiden, dat allerlei afzonderlijke groepen zich bijeen voegden, en dat deze nieuw

gevormde groepen zich spoedig

deze

en

deelen

Reeds wat van

staan.

al

onderdeden tegenover elkander kwamen

te

Kain

zichzelf neer zette, en evenzoo,

Ada en

Zilla

lezen,

wederom

deelen splitsten, zoodat

straks

toont

gemeld

in

wat we van Lamech en

ons, hoe dit

tegenovergestelde poging,

Een pogen,

bijeen te huizen.

tegen de van

om

zijne

vrouwen

Reactie tegen

toegegaan.

is

deze splitsingsmanie kon niet uitblijven, en vandaar

komen van de

geslacht zich op

staat, dat zijn

bij

Babel het op-

zich te verzamelen en

weer

dat, evenzeer als de voorafgaande neiging

God verordende

genealogische eenheid inging.

tot

splitsing,

De

genealogische eenheid rustte in die eenheid van zin en neiging, en in

warme

die is

sympathie, die vanzelf

uit

eenheid van het bloed opkomt.

Er

dan een besef van saamhoorigheid en er heerscht een ingeschapen ge-

Maar nu deze

hechtheid.

natuurlijke

banden losgerafeld raakten en

voor zelfzucht, hebzucht en heerschzucht

moest wel

naijver, antipathie,

in

hier-

de plaats waren getreden,

en ten slotte vijandschap den regel aangeven,

de eigen aard der groepen het gemeen menschelijk karakter verzwak-

zoodoende de trek overheerschend worden, om wensch niet te storen, maar desnoods met geweld zijn wil aan anderen op te leggen. Beidemalen èn in Kaïn èn in Lamech treedt de pleging van geweld aanstonds op den voorgrond.

ken

en afslijpen,

zich

aan

en

anderer

Hiermede

is

niet gezegd, dat er zich,

ware de zonde

niet ingetreden,

geen sterk overheerschende rassen zouden gevormd hebben, maar wat

De

wanklank werd, zou dan harmonie hebben gevormd.

nu

scheidingen in ons menschelijk geslacht

zijn

onder-

de variatiën op het gemeene

type van mensch, waarin de rijkdom van de Schepper zich openbaart. het

In

werk Gods

eenvormigheid,

maar

is

nooit

de armoede van de gelijkvormigheid of

schittert altoos

de weelde van het schier einde-

loos anders-zijn door het zich verbijzonderen. rijk,

zoo

is

der menschen. is

Zoo

is

het in de dieren-menigte, en niet anders

het in het plantenis

het in de wereld

Altoos het veelvormige en zich varieerende.

Die variatie

geen gevolg van de breuke door de zonde, maar essentieel.

niet

anders

hoe

het

in

zelfs

de starrenwereld, en het zal straks in

in

de engelenwereld niet anders

Het

is

de eeuwigheid blijken, is,

zoo

in

de wereld

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 239

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken