Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 673

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 673

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

HET VOLK ROEPT DEN VORST. het

der

hart

Constituenten ingeeft,

665

op die personen het oog

juist

te

vestigen, juist die personen te kiezen en juist aan die personen de gezags-

op

functie

dragen. „Ostendimus ante, zegt

te

Regna Regibus constituere,

Reges

dare,

Regna üs

een zinsnede die

we

hij,

Dicimus

eligere.

Deum Reges jam,

instituere,

populum Reges

suo suffragio comprobare";

tradere, electionem

overnemen, omdat het hier op elk woord

in het Latijn

aankomt en met name het onderscheid tusschen het en constituere niet scherp genoeg in onze taal is weer te geven.

afzonderlijk

en

aanstellen

komen

wel

er

zeer

dicht

bij,

doch geven

instituere

Instellen niet

even

scherp als de Latijnsche woorden het onderscheid tusschen de machts-

beschikking Gods en de uitvoering van die beschikking door het volk

God

Hierop toch komt hier alles neder.

weer.

vrijmachtig,

maar

Hij doet het

doet het almachtig en

door het intermediair van de in het volk

bestaande inrichtingen en door de keuze van het volk die zich hierin Dit

uitspreekt.

schijnt

komen, en toch doet het aan wat

in

dit niet

;

althans niet indien

De uitdrukking

:

gangbaren zin bedoelt een gezag, dat

den

aan ni

Wat

des

wil

Dieu

ni

menschen,

maitre.

hij

staande houdt,

hij

eeniglijk in

reiniteit

er

mee

alleen

is

God

oorspronkelijk rustende uitoefenen

laat

zal

strument

;

zijn,

dat

Volkssouvereiniteit in den thans zijn

en vindt

rust,

diepsten oorsprong ontleent

zijn volste

uitdrukking in het

wil, staat hier lijnrecht tegenover.

dit,

God

Souvereiniteit

de

dat alle oorspronkelijke Souve-

nooit in eenig mensch, zoomin in den

Vorst als in het Volk, maar dat

belast

daarbij denkt

Dit nu bedoelt Languet er in het allerminst niet

Integendeel, wat

mede.

men

te

1789 als Volkssouvereiniteit opdook en sinds steeds hieron-

bedoeld werd.

der

oog op Volkssouvereiniteit neer

veler

in

aanwijzing

de Heere de alleen over menschen

den

van

in

Hem-zelf

door menschen

persoon die hiermede

tendeele althans geschiedt door het Volk als zijn in-

dat dit erfelijk kan plaats hebben, zoodat het Volk in een nu

;

voorbijgegane eeuw reeds voor het nu levend Volk beslist heeft; maar dat hierbij steeds blijft gelden,

uitsprak

meen den

:

wat reeds Thomas van Aquino

welzijn Vorst,

doelt,

maar zich

ongerechtig

is,

zoo

richt

dezer voege

op het persoonlijk voordeel van

draagt

een verstoring van zoodanig

bewind nooit het karakter van opstand" Vorst en Volk, zegt Languet, niet op één

De

in

„Daar een tyrannieke bewindvoering, die nooit op het alge-

(blz. lijn

170).

„Ook kan men

tegen elkander uitspelen.

Vorst toch, en zelfs zijn geslacht, kan van korten duur

zijn,

maar

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 673

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken