Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 159

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 159

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

TWEEËRLEI BEGRIP VAN VOLK.

§

151

Tweeërlei begrip van Volk.

4.

op den voorgrond plaatsend, erkennen we intusschen terstond daarop, dat het begrip van volk allengs wijziging van begrip onderDit

ging

en

heet,

moet onderscheiden worden.

dat thans

van

peering

zeer beslist een tweede begrip van wat een volk

De

natuurlijke en organische groe-

ons menschelijk geslacht

de

in afzonderlijke volken, als

ledematen van het groote lichaam der menschheid,

is

verstoord geworden.

Roofzucht en heerschzucht heeft het ééne volk er toegebracht aan het andere

geweldenaars

zuchtige

niet

om

opgemaakt,

zich

volksgroepen onder eigen scepter

allerlei

elementen

heterogene

Aanvankelijk echter

benemen en

zijn zelfstandigheid te

verloren

politieke

mengelmoes

loop

veel van

een

der

brengen, en daarna deze

verband bijeen

afzonderlijk

hierdoor

den

in

een

in

ontstond

te

minder hebben heerschstukken en deelen van

politieke

te

olla podrida.

voegen. Allengs

eeuwen enkele der deelen van

hun eigenaardigheid, en zoo smolten

dit

niet

zelden onderscheiden elkander eerst tamelijk vreemde bestanddeelen

een nieuwe volkseenheid toont het

dit.

in elkander.

tot

Schier elk groot land in Europa

De Franschen vormen thans ongetwijfeld, wat men noemt volk. Al moge het verschil tusschen het Zuiden en

Fransche

Noorden nog merkbaar Waalsch

zijn,

Bretonsch

en

en aan de Noordkust nog een Vlaamsch,

bestanddeel,

gelijk

bij

de Pyreneën nog een

Baskisch en Catalonisch element zich handhaven, heel de nationale formatie vormt thans toch één Fransche eenheid, die zich zelf als „les enfants

de

la

patrie,"

één voelt.

Iets

wat

toont,

op wat hechte wijs

allerlei

bestanddeelen, die oorspronkelijk geheel uiteenliepen, allengs in elkaar

kunnen gegroeid en nu een organische eenheid geworden kunnen Vooral Germaansche en Romaansche bestanddeelen vermengden in Gallie,

ken,

aan

van ziet

die

het

en het

Germaansch waren, hun naam aan het land en hun naam

dit

wel

in

en

en

Hier alzoo ontbrak eenheid

toch eenheid van volk opgekomen.

is

evenzoo

Angel-Saksers die

zich

opmerkelijk, dat niet de Romanen, maar de Fran-

Fransche volk gegeven hebben.

oorsprong

men

is

zijn.

in

Ten deele

Groot Brittanië waar Kelten, Pieten, Schotten,

Normandiërs de nu levende bevolking opbouwden,

Ierland en in de Highlands

uitkomen, maar toch

in

nog vreemde elementen doet

haar groote massa de Engelsche volkseenheid

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 159

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken