Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 85

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 85

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

1 minuut leestijd

RECHTSWETENSCHAP. bij

de strekking aan het

zóó

recht

poogde

formuleeren,

te

bepalingen

vanzelf

als

zelden

niet

om

licht,

dat

zich

de algemeene opvattingen van het de

er

standsegoïsme begeerde

door

Zelfs de geestelijke stand

voortvloeiden.

uit

77

privileges

allerlei

verzekeren, doch dit

te

werkte op de algemeene rechtsopvattingen daarom minder nadeelig

deze privileges als uitzondering begeerd werden, een uitzondering,

wijl

zich grondende

op het niet-aardsche karakter van de kerk. de

daarentegen

ver

Voor zoo-

adel, het groote landbezit, handelsvereenigingen,

en zooveel meer, door den invloed, dien zij op bewind uitoefenden, aan de gemeene rechtsbepalingen een plooi stichtingen

gilden,

het

wisten

geven, die op eigen voordeel uitliep, en anderer rechtspositie

te

drukte, had

men

te

doen met een vervalsching van het

De roep

dige bedoeling.

naar „gelijk recht voor allen"

wat

natuurlijk gevolg geweest; iets, al

in,

mag men

dat

het

landbezit

de

bevolking

gaan

te

met

name

sterker

om

wat ze

in

ernstiger

geen gering deel

Toen

het

in

door

van

karakter

en de koloniale landen thans zelve

een vroegere periode ons van over zee

egoïsme

dit

in het recht

Het optreden van het Marxisme

bestrijding. juist

verdient,

overdrijving schade

hierbij

exceptioneele

toezonden. Vooral op sociaal gebied vereischt steeds

hiervan het

exceptioneele regeling vraagt, naarmate

in aantal toeneemt,

verbruiken,

ook

geheel

het

is

gemeen toejuiching

in het

zich niet ontveinzen, dat

en

bracht,

recht, uit zon-

dit

standsegoïsme

midden der 19e eeuw

in het recht

voor

is

bevorderd.

ten gevolge van het stoomwezen,

van den vooruitgang der techniek, van het gemakkelijker vervoer, van een zich vertienvoudigend crediet, en van sterke toeneming der bevol-

van het onderwijs onder de bevolking

king en klasse,

en

het

alle

zelfstandigheid

individu,

macht

van

groep

niet

het

als

is

velen

massaliteit

door

de arbeidersloor

ging,

onder de

over-

te

overheerschende

de

heeft

te

drijven,

en geweigerd, rechtsbepalingen tot wet

die voor de loontrekkende bevolking

persoonlijke

Thans

de

werd gebracht,

rechtsbepalingen weten

evenwicht verbraken, heffen,

in

juist in

voor

positie

opgeslorpt

kapitaal

zelden

van

zelfstandigheid

de reactie hiertegen

en

ter

te

ver-

handhaving van haar

levensvatbaarheid

in vollen

die het

onmisbaar waren.

gang, waardoor veel misbruik

wegvalt, vooralsnog echter zonder ons de zoo gewenschte harmonie te

brengen, die ons eerst aan het einde van de aangegane worsteling zal

kunnen toelachen.

Vergeten

mag

intusschen

niet,

dat hiernaast

nog

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 85

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken