Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 275

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 275

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

HET TERREIN DER WETENSCHAP. vrijheid

intusschen in

van

maar

van

hulpmiddelen, en

Nu weet

niet

is,

't

minst door de clas-

die zelve Universiteiten

mee

laat betalen,

van inkomsten, voorziet van

bron

men-

menig opzicht de wetenschap

Een Overheid,

deze

zij

voor

die

behoeften, zijn.

hieraan de geheele burgerij

sticht,

dank

scholen,

hoe

in

haar diploma's.

en Hooge Scholen haar

goed,

te

al

de

in

onmisbaar

onderzoek,

haar

van beweging beperkt

haar vrijheid

sificatie

èn voorziening

beweging,

van

welslagen

het

267

aan haar diploma's een eenzijdig recht

in

't

alle

dingen

naar de openbare ambten verbindt, beheerscht allicht de ontwikkeling

wetenschappen

der

op

hoogst

ongepaste

wijze.

Dit geldt dan nog

minder voor de exacte, experimenteele wetenschappen, die voor

speelruimte laten, maar treedt aanstonds op den

geen

grondgedachte

zoodra ge

voorgrond,

erf betreedt

't

van die wetenschappen,

de machtige verschillen en tegenstellingen

ontwikkeling zich

velerlei

bij

wier

op god-

geleerd, wijsgeerig, moreel, politiek en aesthetisch gebied in alle lan-

den van

en

rijper

rijker cultuur

Voor wat

dit terrein betreft,

Overheid het dan toch op de door haar gestichte, geregelde

heeft de

onderhouden scholen

en

voordoen.

in

haar macht,

om

door de aanstelling van

geleerden, die tot de haar gevallige richting behooren, aan deze richting

propaganda

een

te

verzekeren, die elke andere richting mist en

waarmede bijna geen concurrentie mogelijk is. Waar de budgetten van de Openbare Universiteiten 's jaars in de millioenen loopen, wordt een en

iets

beteekenende particuliere concurrentie zoo goed minder, waar diegenen, die een

dit te

beoefening en opleiding

als

Universitaire

ondenkbaar,

wetenschaps-

in afwijkende richting zouden willen invoeren,

door de Overheid genoodzaakt zouden worden, eerst mede de Overheidsuniversiteiten. Zelfs

al

te

betalen aan

erkent de Overheid de diploma's van

een bijzondere Universiteit of Hooge School, zoodat er tusschen de Openbare

de

en

Bijzondere Universiteiten wat den effectus

in

naam geen

in

haar macht de bijzondere diploma's

civilis betreft,

verschil bestaat, zoo heeft de Overheid het toch steeds

mingen telkens

te

drukken, zoo ze

duidelijk laat uitkomen, hoe het bijzonder

bij

benoe-

diploma voor

een benoeming eer bedenking oplevert, dan een aanbeveling met zich brengt.

Met name

de

vrije

en de officiëele wetenschap zich

op

het

terrein

eenerzijds

de

der

in

ons land heeft deze concurrentie-strijd tusschen vrij

scherp ontwikkeld. Vooral

wetenschappen voelt men

souvereiniteit

in

dan ook, hoe

beslist

eigen kring van het intellect geldt en

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 275

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken