Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 479

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 479

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

471

ISRAÊLS VOORBEELD.

tusschen Oud- en Nieuw Verbond welbezien slechts denkbeeldig was.

Het

van

ure

zaak

Golgotha sloeg

van

Kruis

ook

maar

De

achteruit.

het Paradijs

en nu, en

af,

kon het dan

verstaan,

zijn

van

Kerk

schaduw

niet

Christus

was

alleen vooruit,

En zoo de

de Voleinding.

tot in

ook de Overheid van het

niet anders, of

Christenland zag zich gelijke roeping toegewezen, als onder het

Verbond op de Overheid

ook

wij

in

XXXVI van onze

Art.

moet optreden, „om acht

waken over de

z. te

den

heiligen

w.

Politie," d.

maar dat

Staat,

even

zij

stellig

geroepen

Evangelies overal

om te weren en uit te roeien om het rijk van den Antichrist

te

der

bitterheid

Na

gesteld.

eerst

scherming van

de

Overheid

aan hun vervolgers betaald nauwelijks meer

meer

zet

is

houden aan

alle afgoderij

ten gronde te

iegelijk

heeft."

zoo uitspon.

dit

onze Belijdenis slechts

geëerd

Zij

toe.

Nu liet

Neen,

en

te

om

in

zake

Kerken,

Roomsche Overheid de dat

religie

geleden

alle te

thans de eerst ver-

alsnu even krachtigen steun en be-

mogen genieten, en vroeger misbruik mogen zetten. Een standpunt, waar wij ons te

kunnen denken, waarvoor thans zoo goed

als

niemand

maar dat destijds driestweg doorgeEn dit nu is eenig bevredigende omhelsd werd.

vollen ernst opneemt,

in

en

in

den burger-

te

Woord bevolen

zelve van de

Theologen

volgden aan de beurt kwamen,

't

in Zijn

Overheidsbemoeiing

oordeelden

hebben,

in

aan de Overheid door de Theologen en door

dit postulaat is

Kerken

in

te

doen vorderen, en het Woord des

wel op, dat niet de Overheid

er

opnemen van deze formule

deze eisch,

te

doen prediken, opdat God van een

en gediend worde, gelijk Hij zulks

men

„de hand

kerkedienst,

valschen godsdienst,

lette

om

is,

nemen en

te

zorgen voor goede orde

werpen, en het koninkrijk van Jezus

de

is

de Overheid

Belijdenis vinden, dat

niet alleen in het burgerlijke

het

En zoo

de voorstelling opgekomen, en steeds verder doorgedrongen, die

toen

en

Oude

was het pro-

Israël

Christenkoning moest beantwoorden.

waaraan de

totype,

De Koning van

rustte.

de

van

één

als

't

men geen Anabaptist wilde worden, en tot op het oorlogsveld de worsteling tegen de Roomsche Mogendheden op zich moest nemen, maar dat men dit niet kon doen alleen

zonder een

te

verklaren uit het dubbel gegeven, dat

steun

geruste

van de Gereformeerde Overheid, en derhalve, om zich toekomst te verzekeren, de positie van Israël onder het

Koningsschild van David wel op de gekerstende volken moest toepassen.

Nu

deed

zich

hierbij

het

metterdaad

verrassende verschijnsel voor,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 479

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken