Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 126

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 126

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

HET WEZEN VAN STAAT.

118

komen na de

geslacht zal hereenigen, kan alleen Jezus' wederkomst teweeg

zal

eeuwige Koninkrijk zal ingaan. Tot op die ure

daarentegen alle mogelijkheid

eeuwige

vrede

vereend

een

toe, snijdt

de Heilige Schrift

alsof ooit bij gereede ontwikkeling de

af,

menschelijk

zou

geslacht

kunnen

ingeluid, en naast dit getuigenis van de Heilige Schrift treedt

worden

ook

dan

van

groote catastrofe, die

brengen, en zulks wel doordien alsdan het

op de

het getuigenis der ervaring op, dat

hier

Schriftuur het gelijkwaardig zegel drukt. Vraagt

men

profetie der

zich toch

af, in

hoe

verre de instrumenteering der natiën voor het plegen van bloedig geweld

gaande weg verminderd en geluwd

is,

dan moet zeer zeker erkend, dat

de Middeneeuwen, in de eeuw der Reformatie en

gevolgd

het volksdeel, dat het

is,

zwaard

schier heel het volk het te

gaan. Destijds gold nog

te

dragen en

2 Samuel

werden in

krijg

aangordde,

feite-

acht

24

maal

Judea nogmaals

honderd duizend vijf

man

Davids

in

telling

den veldslag

uit

strijdbare

had

tot

uitkomst

stammen gevonden

dat in de Noordelijke tien

9)

:

alle

gelijke toestand als blijkens het verhaal der

Schrift oudtijds in Israël heeft bestaan. (zie

de periode, die daarop

in

zwaard voor den

afgenomen. Bij het optrekken uit Azië naar Europa placht nog

sterk is

lijk

in

mannen en bovendien

maal honderd duizend. Samen alzoo één millioen

drie maal honderdduizend, en dit,

waar de bevolking van Palestina

in

Davids dagen stellig niet meer dan twee derden van onze bevolking bedroeg.

Naar

gelijke maatstaf

zou

dit

derhalve voor ons land thans op bijna twee

millioen krijgers te staan zijn gekomen.

gewapende volken slonken

en zoo ook de Condottierri

men beweerde,

in

zwang. En

al

met de massale

er

huur-

wist Napoleon,

legers uit den grond te stampen, toch

maakten

men

ze verge-

legerbenden niet dan zeer matigen indruk, zoo

zijn sterkste lijkt

toen een einde gekomen. Legers en vloten beide

op tamelijk kleine verhoudingen. Veelal kwamen

tot

troepen, gelijk

is

Aan dien toestand van geheel

legers, die

na

1

Augustus 1914

in

de landen der groote

mogendheden tegenover elkander stonden, en telkens nog over en weer met honderdduizenden worden uitgezet. Waterloo heeft over het lot van Europa

beslist

en

toch

bij

Waterloo had

Napoleon

niet

meer dan

te velde met 246 stuks geschut, terwijl de mogendheden meer dan 137,000 man tegenover konden stellen met 370 stuks geschut. Thans telde elke groote Mogendheid, Engeland, dat zijn sterkte

71,900

man

hier niet

in zijn vloot

saamtrekt, aanvankelijk althans nog uitgezonderd,

organisatie voor millioenen van

manschappen. Legers

— een leger-

als bij

Waterloo

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 126

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken