Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 164

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 164

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

HET VOLK.

156

maar toch

verloochenen,

een

zeer

variatiën in dit ééne ras openbaren, waaruit

onderscheid

duideliji<

in

de ontplooiing van het leven op-

Die onderscheidingen in hetzelfde ras hebben dan wel evenzoo

kwam.

physieke

zekere

verschillen

tot

maar worden toch

uitgangspunt,

den loop der historie door meer sociale verschillen vastgesteld. de Jood

bier en

wel van één

zijn

ras,

maar toch

is

in

Ara-

hiertegenover beider

sociale levensontwikkeling zoo geheel andersoortig geweest, dat het uit-

eengaan van beide

in

twee afzonderlijke groepen

niet

kon

uitblijven; en

dien hoofde uit elkaar gaan stempelde beide tot een afzon-

juist dit uit

Het rasverschil

derlijk volk.

is

te

algemeen en

te al

omvattend, om, na

de intrede van de breuke die de zonde bracht, levenseenheid standhouden. ling

Dit

is

nog wel denkbaar, zoolang de

van het leven nog

toeft,

baar, zoodra de ontwikkeling

Dan

neemt.

en

de

in

doen

de Negers, maar wordt onhoud-

van het menschelijke leven hooger vlucht zich al spoedig zoo diepgaand verschil

volkeren

der

variatiën

van

te

ontwikke-

en levensopvatting, dat het ras niet saam kan blijven

in besef, in zijn

rijkdom

openbaart

toch

gelijk bij

rijkere

uiteen moet gaan.

Het

sociale leven, die hiertoe noodzaakt.

het

is juist

de

Had nu deze

spreiding in de variatiën haar geregeld en ongestoord verloop kunnen

zoo zou heel ons menschelijk geslacht zich gevoegd hebben

hebben, in

de gezins-, geslachts-, stam- en volksindeeling, en deze distributie

zou

elk

bij

rassen zelfstandig maar toch op gelijksoortige wijze

der

hebben plaats gegrepen.

onvermengd

en

zuiver vindt

in

Gezin,

zijn

geslacht,

gebleven,

stam,

juist

volk het zou alles

zooals

men

het nu nog

hooge Alpen-valleiën, waar sinds eeuwen, van de

enkele

wereld schier geheel afgezonderd, een enkel veehoedend of landbou-

wend Maar

gezin zich vestigde en als familie in zich zelf bleef afgesloten. juist

gestoord

die

geregelde distributie der variatiën

geworden,

volken schade,

en

hierdoor

leed

is

op

allerlei

wijze

de genealogische eenheid der

zoo door vermenging met vreemde bestanddeelen,

als

door splitsing van wat oorspronkelijk één was.

§

8.

Vermenging.

De vermenging geweld.

Vooral

de

ontstond

door huwelijk, door vriendschap en door

vermenging door huwelijk

trekt hier

de aandacht,

I

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 164

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken