Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 182

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 182

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

HET LAND.

174

Zuidwestwaarts op jaagd

Zoo werd meer dan één volk opge-

schuiven.

te

een streek, waar het zich tehuis gevoelde en

uit

had neergezet, en nu gedreven naar een

overeenkwam.

Vooral

geval

Spanje

merkelijk

aan

tenslotte

ambtenaren

eigen beweging naar de

en

wel

't

heetst klimaat te

nog de Negergroepen,

worde voorts het Voorzienig op den Areopagus

Reeds

het

aardbodem niet

zijn

zelden

uit

de Vereenigde

te

Gods

bestel

dit niet, iets,

leenende menschelijke natuur.

„Gij

woning,

hebt

den

o,

niet

Athene heeft de

God

heeft „uit éénen

om op

den ge-

tijden tevoren :

26).

wat samenhangt met

aller

één zelfden stamvader, en met de tot alzijdige

gehouden aan de grondstelling, aldus ieders

in

aan een bepaalde streek of zone gebonden,

maar voor den mensch geldt

:

uit

kunnen wennen.

wonen, bescheiden hebbende de

te

menschen oorsprong variatie zich

de

en de bepalingen van hunne woning" (Hand. XVII

verordineerd,

bezongen

:

gansche geslacht der menschen gemaakt,

bloede heelen

in

evenzoo de

koloniën trekkende handelslieden, die bleken

Apostel Paulus het zoo met nadruk uitgesproken

Dieren

dit

de Noordelijke staten tegen het klimaat bestand

in

hierbij

oog verloren.

het

zich zelf

de Zuidelijke staten het sterkst vertegenwoordigd

in

maar toch ook

Ook

Van op

wennen.

te

in staat

Europeesch koloniaal bewind

officieren, en toonen

veel sterker spreken hier

bleken. uit

dit elk

levenswijze aan

voorzichtige

die

zone

elke

individuen toont

Staten,

ook op het

mocht uitoefenen, toch de menschelijke natuur

uitgezonden

zijn,

aard

met name het

gelijk dit

het hierbij, hoe wat sterken invloed de zone

is

zich

bleek,

staande

Doch

zijn

was met de Qermaansche stammen, die naar het Noorden van en ten deele zelfs naar Marokko werden opgedrongen. Op-

volkskarakter

bij

uit voorliefde

minder met

een geval heeft de gesteldheid van het

in zulk

op den volksaard ingewerkt,

wijzigend

land

streek, die

in

Steeds moet daarom vast-

een der Evangelische liederen

Albestierend Koning, de plaats bestemd voor

kring,

waarin

hij

werken

zal."

De

invloed van

zone en streek op ons leven, en op de ontwikkeling van onzen eigen aard,

en

is

daarom

niet toevallig,

maar openbaring van Gods

vraagt vooral onder dit gezichtspunt

ging.

Aan de

geslacht,

bracht.

mag In

de

om

ordinantie,

waardeering en eerbiedi-

gemeenschap met heel ons nimmer ten offer worden ge-

internationale neiging naar die nationale karaktertrek variatie

spreekt

het

rijkere leven

vragen naar het internationale verarmt.

en het

te

eenzijdig

Daar nu de nationale

variatie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 182

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken