Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 580

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 580

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

HET STAATKUNDIG PARTIJWEZEN.

572

gevonden

bezwaren een

zuiver

karakter

staati^undig

zoo

sinds, gelijk in 1913, zich

slechts

den

in

toch

valt

en

kapitalisten strijders

tegen

strijd

in

bij

hooggaande

gaat beheerschen.

strijd

Het

spreken, dat destijds zelfs buitenlandsche

te

is

toen door

afwering van voor hen honderdmaal zoo

ter

hooge

ten bate van de Linksche partijkas geofferd.

schade,

een in den regel weinig gegoede

als

partij

op bleek gewassen,

tegen

mate,

een vraagstuk van „belangen" niet

gespekt hebben. Tenminste anderhalve ton gouds

finantieele

de stembus

koloniale inlandsche potters, de kas van de Tariefbe-

belanghebbenden,

niet

de

maar

droeg,

licht

mengt, maar dien

strijd

moeilijk

zoolang

zoozeer

niet

;

sprak

Dat

de Antirevolutionaire, hier

vanzelf.

Toch

zal

voortaan

grooter offer dan dusver van de overtuigde aanhangers onzer partij af te

vergen

brengt,

contributiën zijn in den regel uiterst laag genomen,

buiten

waar

dat,

Toch

sluiten.

te

democratische

de

juist

De

zijn.

om niemand

alle

ligt

van

opvatting

't

de

den aard der zaak, dat

in

partijorganisatie

doel afgaan, niet allen gelijk-op hun contributie offeren,

klassen ingedeeld, ieder

lid

laagste

contributie

de/

hoogere klassen niet onder klassen

vier

hij

sociaal behoort.

V2 cent per

tot

10.

week

ƒ 't

aantal van zijn leden uit te breiden,

stembus

is

er

stembus,

tweede

dragen

Desnoods kon

dalen, mits dan

ook de

,

om

de

dat, bij

— per jaar blijven, en daartusschenin —

5.

generale

bij te

worden genomen van ƒ 0.50, van ƒ 1. van ƒ 2.50 en men Richt men zich op dien voet in, en spaart geen moeite

van

locale

maar

van de kiesvereeniging behoort

naar gelang van de klasse waartoe

de

met zich

standen en rangen op één gemeenschappelijk

wel komen.

waarvan

dan

zal

men voor de gewone

Nadert daarentegen een provinciale of eerste de saamstelling der Eerste, en

de

van de Tweede Kamer beheerscht, dan

de samenstelling

met de bedragen die zulke kleine contributiën opleveren, onmogelijk

te

Het

volstaan.

Engeland en

in

is

dan ook

der

partij

en

overbekend, hoe heel anders het

de Vereenigde Staten

De som over en weer door millioenen

te

bij

zulke landverkiezingen toegaat.

partijen in batterij gebracht, beloopt daar

nogmaals millioenen.

Niet zelden offert één enkel

lid

een ton gouds en meer, en nog onlangs werd in de pers van

Links zoowel als van Rechts beleden, dat

men

in die

kapitalisten veelal tot zoo kolassale offers alleen kan

een hooge onderscheiding spiegelen,

in

die,

zoo

de

in

een ridderorde of

partij

won, dan ook

in

landen de groote

bewegen door hun

den adelstand voor

vorstelijk volgde.

te

Zelfs

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 580

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken