Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 55

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 55

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

INSTELLING VAN RECHTSVERHOUDINGEN.

§

47

Instelling van rechtsverhoudingen.

14.

Thans dient in de tweede plaats onderzocht, in hoeverre ons van Godswege bewuste kennis van het recht is aangebracht door 't woord^ Wat ons van nature eigen is, werkt inof ook door droom of beeld. stinctief, en khmt eerst uit dit instinctieve tot bewuste kennis op. Het ons van buiten aangezegde, aangekondigde, opgelegde recht daarentegen, wendt zich rechtstreeks tot ons bewustzijn, en kan eerst daarna

door gemeenmaking en door veelzijdige toepassing

als

zeker karakter van spontane hebbelijkheid verkrijgen.

gewoonterecht

oorsprong

In zijn

daarentegen wendt het hierbedoelde objectieve recht zich van meet af rechtstreeks

tot

zamen

maar nemen het

er

hiermede

is

gegrepen

op

het

niet,

terrein

of

in

van

leveringen

dat

zijn,

maar deze hoeft

nu

andere

slaat

onze beschikking

lot

Hiermee

is

niet gezegd,

alle

recht

dragen

een

wet

(d.

i.

hoe

herinnerd,

gerekend wordt belijdt,

(zie

„niet

te

in het

de over-

is,

;

al

om be-

V

ja,

hoe op rechtster-

de Fontein en Bron van

als :

18) voor een ieder, die

noch één

Oude Testament)

titel

van de

zal voorbijgaan,

en gelooft, wat Jezus uitsprak, dat

om De Wet (d. ontbinden, maar om die te

gekomen te

in

kunnen werpen, en

dat er „niet één jota,

van de Openbaring

Testament)

de heilige

de moderne wetenschap weinig

Mattheus

totdat het alles zal zijn geschied" hij

ook

val.

staat,

onzeker en verward karakter,

te

minder met God Almachtig

met den Christus

dat

in

in

volken niet nog wel eenig spoor aanwijsbaar

beter over het ons in Genesis berichte oordeelt,

steeds

ordening vond

ontreddering door den

zijn

op de gestelde vraag

licht

nauwelijks

rein

de gestelde vraag nog

leven, gelijk dit zijn

den aanvang van ons menschelijk leven terugwijst,

op

tradities

vertrouwbaar

Daarover kan

de oudste historische oorkonden, die ons

Schrift zijn overgeleverd.

kan

De vraag is nu, heeft van Godswege plaats gehad ?

de eenige kennis, die ten deze

ons geboden

be-

we gehoor-

zoodanige rechtsoplegging heeft plaats

de schepping en ten deele behield na

Nu wordt

;

en óf

in strijd.

Voorshands

op het menschelijk

uitsluitend

recht

ons op

in

der Bijzondere Openbaring.

gehandeld worden.

eerst later

mee

er

mededeeling van

zoodanige

Bedoeld

we handelen

aan óf

er

We

Het wordt ons aangezegd.

ons bewustzijn.

zitten het niet vanzelf,

i.

de Openbaring

in het

vervullen" (Mattheus

V

Oude :

17),

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 55

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken