Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 264

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 264

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

;

DE HOOGE OVERHEID.

256

David voor het koningschap plaats greep.

van

keuze

de vraag,

hoeverre ook

in

openbaring

werden,

geleid

nochtans

lot

bleef,

regeerend

de

Gratie

bij

derhalve

God

aan

het bestel en de be-

zoodat de Overheidspersonen zich terecht

schikking over het als

Blijft

zulke volken, die door geen bijzondere

al

bij

Gods konden aandienen.

Dit nu hangt

aan Gods Voorzienigheid en aan Gods Voorzienigheid alleen. Dat enkele volken oudtijds ook de orakels meespraken, reeds te berde

doch ook

;

neigen

al

we

er toe,

om

kwam

beschouwd

Israël

nimmer toch mogen

met de profetie en met geheel Gods Openbaring

als

op één

de Inleiding

de theorie, alsof zulke

orakels op louter bedrog berustten, te weerspreken, ze

in

bij

Men kan

staande.

lijn

niet

aan

alle

in

droomen beteekenis

een merkwaardig psychologisch

ontzeggen. Het Swedenborgianisme

blijft

verschijnsel. In het spiritisme zijn

elementen, die nog steeds onze aan-

mannen en vrouwen

Zelfs in het particuliere leven van

dacht verdienen.

en aanwijzingen voorgekomen, die zich

van beteekenis

zijn inspiraties

niet geheel uit

den mensch verklaren laten en verwijzen naar hoogere

factoren.

waar we

Iets,

Christenheid

hoe

belijden,

Gods

ingrijping

zich

enkel

niet

op

uitgaat

ons

worden

eenig terwijl

de

heilig terrein in

't

God

zelfbewustzijn,

Bijzondere

een gestadige actie

mag daarom de bestel Gods op één

toch

met het Voorzienig

niet

Maar

laat.

Openbaring draagt een geheel

die onder alle volken alleen in Israël de leiding had,

karakter, in

zelfs buiten

de overige kunsten een inspiratie heerscht,

ons

De

gesteld.

hoe

toegeven, dat er van

en

Openbaring

Bijzondere lijn

leven

en

menschelijke bezieling verklaren

uit

we ook

hoe volmondig

in

wedergeboorte een rechtstreeksche

de

in

heeft

plaats

de poëzie vaak meer dan die

meer aan hechten, daar we met heel de

te

historie

der

overige volken zeer zeker een Voorzienig

Gods zich uitspreekt, maar op een wijze, die de grens van het gewone niet overschrijdt. Jesaia XLV stelt hier regel. Van Cyrus

bestel

wordt hier gezegd wiens te

rechterhand

werpen

voor

;

en

ik

vat,

zal

Ik

aangezicht

zijn

gesloten nissen

„Alzoo zegt de Heere

:

worden.

zijn

en

de

En

om

de volkeren voor

de deuren Ik zal

aangezicht neer

om

openen en de poorten zullen

niet

koningen

der

u geven de schatten, die in de duister-

verborgene

dat Ik de Heere ben, die u

te

zijn

Cores,

ontbinden,

lendenen

de

tot Zijn gezalfde, tot

bij

rijkdommen

uwen naam

;

opdat

roep, de

gij

moogt weten,

God

Israels

;

om

der wille van Jacob, mijnen knecht, en van Israël, mijnen uitverkorene

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 264

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken