Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 659

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 659

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

WAS HIER INSPIRATIE? lingen

last

zou

alleen

zijn,

om

geven, de

Een

van een woord Gods.

worden.

Ehud

zooals

§

men

bij

;

van den heros. Er

inspiratie

is

beeldhouwer en kunstenaar,

er is inspiratie

ingeving der H. Schrift principieel

Gemeene

toch

aard enkel op grond dat bijzonderen aard aan

om

voor,

van

een

bijzondere

feit

van

die

gratie,

rangschikken,

te

te

uit

't

Israël

gaat in

te

't

maar

oog hierop

was

die

vorm

den Egyptenaar dood-

;

en

tegen de inspi-

te stellen is

van den redenaar, er al

is

inspi-

onderscheiden, omdat de eerste

van dien

Zulk een inspiratie komt vaak alleen

is.

Wat in

te

vermelden, zonder dat

alleen opmerkelijk

blijft,

goedgekeurd worden, zoodat

zoo moeilijk

vol te houden, dat

als

Calvijn

onheilig

te

in

is

de Schrift niet per se veroor-

niet zelden zelfs

ook

bij

't

in volstrekten zin

juist

met het

het heerschen ter

wreking

door de H. Schrift veroor-

deeld zou worden. Onze conclusie kan dan ook kwalijk een andere dat

tot

onder de bijzondere openbaring

de Gemeene Gratie

lastgeving sprake

van Gods gerechtigheid

is

van zulke inspiratie de

de Schrift voorkomt, een inspiratie van

nemen.

is

van den

inspiratie

van religicuse tyrannen het optreden van privaat-personen

dan

juist

een woord Gods!"

niet aan, bij elk verhaal

dan dat zulke uitingen van zelotisme deeld,

hij

van den dichter, er

van den zeloot en volksverlosser

valt

„'t is

alleen gaat het dan niet aan, de inspiratie

rechtstreeksche openbaring over

sloeg, als een

ratie

Gods

het verhalen van zoodanige gebeurtenissen inspiratie

een Pinehas of Ehud, of van Mozes, toen

ratie

last

dan gemeenlijk de vorm van

thans bezigt, maar onder Israël

aanneemt, heeft niets tegen zich

de

spreken van een

't

roeping

zijn

't

hier inspiratie?

Dat nu Calvijn

bij

is

wil het !" is

uitsprak; niet Goi/iv//M.' maar

't

Was

20.

durven, dan

te

hij

verzinsel behoeft hier allerminst in gezien te

„Een God

geenszins ongewoon. uitdrukking die

Ehud wilde met Eglon

te verlaten.

doen gelukken, en daarom sprak

te

toch iemand onder den indruk, dat

Verkeert

zulk een daad aan

is,

zaal

aanslag

zijn

651

zijn,

het slot van zijn Institutie alle pseudo-inspiratie

keer wilde gaan, en achtte dit te kunnen doen, daar

van God gewekt enthousiasme zich hierdoor toch

niet

zou laten ver-

dooven, en het anderzijds zoo dringend noodig was, den opkomenden revolutionairen geest tegen

te

staan.

Vandaar

zijn stellig

verbod voor

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 659

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken