Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 253

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 253

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

;

DE VASTHEID VAN HET HOOG GEZAG. schap

maar daarna „zullen machtige volken en machtige Konin-

blijven,

gen zich van hem doen dienen." Evenzoo wordt tuigd

IV

„Hij

:

25

:

:

18

wien

geeft ze

„Wat u

:

af

in

Hij

Daniel

II

:

21 be-

en Hij bevestigt de koningen," en

Tot Belzazar heet het

wil."

aangaat, o Koning, de allerhoogste

in

de Koninkrijken der

allerheiligste heeft heerschappij over

menschen en

V

de koningen

zet

„De

:

245

God

Daniel

in

uwen Vader

heeft

Nebukadnezar het Koninkrijk en grootheid en eer en heerlijkheid gegeven," en

in vers 21

Heerscher Hij wil."

is

wordt de erkentenis afgevorderd

:

„dat God, de allerhoogste,

over de koninkrijken der menschen, en over deze stelt, wien

van „des menschen zoon" wordt in Daniël VII 14 betuigd,

Ja, zelfs

:

dat „alle volken en natiën en tongen, den van

zouden

Concreter nog

de

gegeven

hun

van

alle

in

Romeinen

in

God

onderworpenheid

den

aan

om

de

positie

stelt,

is

v.v.

1

Gods dienaresse, een wreekster tot Daarom is het noodig, onderworpen

straffe,

om

maar ook

van de Overheid, die

Openb. XIX

:

in

der

conscientie

straf,

zijn

wederstaat".

dengenen, die

te zijn,

niet alleen

Een hooge

H. Schrift nogmaals

verband wordt gebracht,

op

den

zij

verordend, alzoo,

God

wille."

in het sluitboek der

„hebbende

16)

aan hart

't

geen macht, dan

God

de verordening van

is

met Christus' heerschappij (zie

:

„Alle ziel

Keizer.

en de machten, die er zijn, die zijn van

kwaad doen.

XIII

het koningschap van Christus onthief hen

dat wie zich tegen de macht

De Overheid

:

den hemel en op aarde."

machten, over haar gesteld, onderworpen, want er van

Mattheus XXVIII

zelf het in

macht

wat de apostel Paulus

is,

Hun komen onder

:

niet

is

gezalfden Koning

inwoners van de hoofdstad van het keizerrijk op

bekeerde

bindt

de Christus

juist zooals

eeren",

18 verklaarde: „Mij

God

dije

als hij verschijnt

en

op

zijn

kleed

dezen naam geschreven: Koning der koningen, en Heere der Heeren."

Een enkel maal

laat

de Schrift zich over een bepaald Heidensch Vorst

Zoo heet

zelfs in het bijzonder uit.

Perzië, in Jesaïa

Cores,

neder

voor

wiens te

zijn

XIV

:

1

:

rechterhand

werpen

;

't

met name van Cyrus, Koning van

„Alzoo zegt de Heere Ik vat,

om

tot Zijn gezalfde, tot

de volken voor

zijn

aangezicht

en Ik zal de lendenen der koningen ontbinden,

aangezicht de deuren

te

openen

;

om

en de poorten zullen niet

gesloten worden." Gelijk dan ook in Psalm CXLVIII

:

1 1

v.v.

aan

alle

Vor-

sten der aarde wordt toegeroepen: „Gij koningen der aarde en alle volken! Gij, Vorsten, en alle rechters

want

Zijn

Naam

alleen

is

der aarde, dat

hoog verheven.

zij

den naam des Heeren loven

Zijne Majesteit

is

over de aarde

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 253

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken