Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 35

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 35

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

DE SCHRIFT TEN DEELE.

IN

van

Christus

dien

Pilatus aan Jezus beging, laat de heiden-apostel

die

rechtsschending,

den

Men kan

uit

geloovigen aan wie

van de

na,

niet

onderwerping aan eischen.

27

van

Keizer

dien hoofde

Rome om in

die

ook voor ons het recht aan God

met

uit

de Schrift als rechtsbron

onderdanenplicht af

als

te

de rechtsstudie den band,

bindt, te vinden, niet beginnen

Veeleer moet begonnen

putten.

te

schreef,

hij

worden met de beteekenis van de rechtssfeer te midden waarvan de bijzondere Openbaring zich inschoof, te onderzoeken. Wat de bijOpenbaring

zondere

weeft

sprong,

biedt,

hoezeer fonkelnieuw

voort

steeds

aan

gewaad, dat ons de Schepping

het

Wat deze Openbaring ons

omhing.

herkomst en oor-

in

schenkt

bestaande aan, en daarom kan nooit anders dan

bestaande het

in het

uitgangspunt liggen, voor de kennis van het geheel. Hoe bedeeling

de

der

aan het

sluit zich steeds

nu, buiten

is

Openbaring om, op zoo breede schaal

Bijzondere

een zeker veelzins gebrekkige, maar toch alzijdig het leven verheffende rechtsregeling

satie

gekomen

stand

tot

aan

herinnerd

het

van recht of onrecht

we

Gelijk

in

zij

de eerste plaats

om

te

kunnen hebben.

reeds opmerkten, zijn er meerdere zulke ingeschapen ver-

ook kunnen we gewaar worden, dan wel oneerlijk

slecht, eerlijk

weet een ieder

uit

of iets

is.

Dat

schoon dan

we

mis kunnen

zoo,

zij

't

maar toch

Wie geen smaak zijn er,

is

om

heeft

anders nu

is

het

dit alles in latere

heter. Zelfs de te

die niet ruiken kunnen,

niet

domoor

onderscheid.

Het

de

met het vermogen

om

non

toch

niet

est te

zwakst

te

ziet

Er

is.

verwatering

en

zelfs

men

zijn

is

telkens,

er,

die er

hoog ontwikkelde

De

leuze

dispatandum, d.w.z. „smaak verschilt," drukt de

er

Edoch

hebben.

en het minst algemeen ontwikkeld

smaak van het schoone vervalscht

sterk

;

een sensatie van het

onder de lager staande klasse van een volk.

tibus

over.

maar toch bezitten ze nog het reukorgaan.

bijna geheel ongevoelig voor zijn, evenzeer onder de als

nog van

proeven, heeft toch tong en gehemelte

de smaak van het schoone. Aan kleeding en sieradiën hoezeer

is in

wezen "als

leven op. Gebrek-

hield er

goede, ware en schoone, en zoo ook van het recht,

met

tasten,

eigen zelfbedrog, maar het vermogen zelf er voor

mensch. Uit hetkindsbewustzijn waakt kig,

en zoo

goed dan wel

leelijk,

bij dit alles

het behoort tot de natuurlijke eigenschappen van ons

ons,

een sen-

We kunnen zien, we kunnen hooren, we kunnen gevoelen,

mogens.

En

En dan

?

den mensch ingeschapen vermogen,

:

De gus-

sterk,

de vervalsching

maar uit in

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 35

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken