Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 339

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 339

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

VOLKENRECHT BUITEN TRACTAAT. bestaan

houden

recht en

onder

't

niet

voelt,

beschreven

alle

recht, heerscht er in het bur-

volken zeker algemeen levensrecht, waartegen

alle

mogen zondigen.

te

volk zekere be-

alle

wier naleving zich een ieder ge-

tot

Dit van zelf sprekende gezel-

levensrecht nu oefent zijn invloed niet door een wil, die

en

schaps-

billijkheid,

Buiten

acht.

gerlijk leven

men

ook ten onzent evenals onder

toch

er

van

seffen

331

maar door de spontane werking,

voorschrijft,

op

die ervan

't

leven

uitging en voorts wordt dit gezelschaps- en levensrecht gedragen door

publieke

de

den

die

opinie,

ervan ten leste

overtreder

hem te isoleeren en voorbij te gaan, en nomen regelen, die elk ceremoniemeester nu

anders

Ook

het

staat

door

deels door onderling aange-

kent en doet naleven.

Niet

het onderling verkeer tusschen de volkeren.

bij

God

hier geldt een van

straft,

ingesteld Recht, dat intusschen veelal noch

afgekondigd noch beschreven

en daarom niet anders begint

is,

te

werken,

dan door het algemeen ingeprente Rechtsbesef, wat de Romeinen reeds Wel had dit jus gentium tweeledige strekhet jus gentium noemden.

op het verkeer der volken onderling, maar

king, en doelde niet enkel

ook, op wat

elk volk binnenslands wet en regel behoorde

bij

maar de nadruk oorsprong,

er op,

hoe men gewoon

bron aan

que

conclus

que

eux,

de

unique

des

les

moesten.

de

régies

En

nations."

des

d'auteurs," zegt

par

hij,

entre

ni

Le

„enseignent,

bien

espèce d'intuition

de

coütume.

eux d'autres réciproque, la

Sanction

Les

traites

toute

des

comme

la

loi

découvrent

Met geen

dont

et

zelf zich

lois obligatoires,

formelle

„une

ils

lequel

er is

philosophique."

qui oblige tous les États

une

zijn

„qui les appuient surtout sur les usages

:

consentement

la

hij,

de tweede plaats

In

van deze drie gevoelens kan echter Heffter La vérité conclusie luidt aldus

zijn

modes de conduite réciproque ou

droit international,"

eigen

besoin

in

Paris 1873 p. 4 wijst

et

weer anderen houden staande, dat

supérieure,

éléments

mettent

Heffter

Etats Souverains, resultant tant des Traites

er geleerden, zoo vervolgt

naturelle

de ordinantiën van Goddelijken

l'analogie des principes pas encore adoptés, est la source

encore

des

zijn,

voor het Volkenrecht drieërlei oorsprong en

is,

des

formel

entre

op

„Un grand nombre

geven.

te

l'accord

toch

beheerschen

leven

de l'Europe 3e ed. Berlin

international

droit

dan

viel

het

die

te

fois,

c'est

que

zijn

les États n'ad-

celles resultant d'un

pour

traites,

vereenigen en

que

ni

être

valable,

n'a

de l'homologation

coütume, constituent uniquement

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 339

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken