Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 137

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 137

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

STAATSFORMATIËN.

het

omspannen

geheel

geweld

persoonlijk er

zich

plaats

zijn,

en

de

Historisch

tweede plaats

de

in

menschen aan zich

groep

En

dat

zijn,

onderwerpt in

de derde

dat onderscheiden elementen zich bijeenvoegen,

om saam

zijn

in

hoofdzaak

en

geweld,

over

autoriteit

aanmatigt.

kan

het

te vormen, en dat ze dit doen bij verdrag. vormen van volksformatie voorgekomen, maar

eenheid

staatkundige

een

Het kan

zal.

zekere

129

allerlei

het de behoefte aan consolideering tegen overmacht

is

wel verbinding en overeenkomst geweest, die

ofte

de

tot

stichting van een Staat, of althans tot het optreden van een politieke auto-

over zekere groep individuen geleid hebben.

riteit

op een vergeten eiland

horden,

van

voordoen

enz.,

enkele

Bij

mogen nog

Nomaden-

overblijfselen zich

groepen, die, enkel ingevolge gezins- en stamverband,

nog zekere eenheid vormen, maar op staatkundig gebied

in

engeren zin

eenenmale weg, en droeg het optreden van de hooge auto-

viel dit ten

althans in den aanvang, steeds een werktuigelijk karakter.

riteit,

uiteraard geenszins belette en zelfs veeleer

Iets,

wat

met zich bracht, dat hetgeen

den aanvang een geheel mechanisch karakter droeg, van

lieverlee in

in

den

loop der historie met een volksleven saamgroeide. Vooral de organische

monarchie leidde gewijzigde toestanden

erfelijke

werd overgebracht, en

autoriteit

en gaf er vastheid

naam van Vader

aan, zóó zelfs, dat uit den Gezinskring de

op de publieke

in

óf

niet zelden

de leden van den

hoogsten raad als Patres werden toegesproken, óf de Vorst, die groote dingen werd. het

een

bestond,

Vader des vaderlands geëerd,

als

gezin

zijn

Vader

uit

de kinderen de

organisch begrip

der

groote

Amerika aan

is

uit

den Vader,

de

Carthago

oudheid

was

tot

is

een

vrijer

heerschappij

optreden voor

gekomen.

Ook

ten deze de invloed der kolonisatie allerminst

slechts aan Tyrus, aan de Grieksche Staten, en reeds

toont

u

genoegzaam,

staatsformatie

opkwam.

koloniën

in

verband

hoogheid

ging

dit

Doch

in

hoe reeds destijds

trad

door. in

uit

de kolonisatie

den regel bleven de groote, machtige

met het moederland.

stelsel

Ook Nederland

Toelichting

zulk

dit sluit

en later landverhuizing, die van Europa naar

uitgegaan; eerst hierdoor toch

Denk

in het staatsieven is

Het keerpunt ten deze nu bracht het begin

uit.

kolonisatie,

vorming van Staten ten volle

vreemd.

op.

vaak gemind

kinderen des Volks opgekomen, en reeds

elk

de

zelfs

Altoos zoo echter, dat de organische orde werd omgekeerd. In

Vooral

onder

Rome's

Spanje vatte gelijke gedachte weer

gelijk

spoor

met Zuid-Afrika en

zijn 9

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 137

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken