Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 571

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 571

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

PARTIJ-ORGANISATIE.

Commissaris der Koningin Comité,

voor

dat

in

de provincie Utrecht. Een soort Centraal-

weinige

de

563

kiesvereenigingen

middelpunt van

ais

gemeenschappelijke actie kon gelden, werd niet gevonden.

op eigen

Wel waren

kompas.

er

vaardige en vertrouwbare loodsen, die aan boord van

kiesvereenigingen

gingen,

als

er

uit

Ieder dreef

drie of vier provinciën enkele

in

varen

te

't

scheepke der

en niet dankbaar

viel,

genoeg kan hetgeen deze bezielde mannen ons boden, gewaardeerd worden, maar alwat naar een organisatie over heel 't land ook maar

Wel was

ontbrak ten eenenmale.

leek,

inzoover

aard,

naderen

van

geheel

aan de orde zag komen hoezeer

^ijn

gedachten

hulpdienst

ten

Maar met

bleef een zelfstandige

dit al

eenenmale ontbreken, en dreef straks

Utrecht voor het in

't

Kunsten

man

en

Ongetwijfeld was

Vooral

Wetenschappen,

bijeenkomende,

reeds

toch

men

te

Utrecht,

roemden

ciën, beschikte

men

in

uit

zelfs

heel het land

een der kleine zaaltjes

met slechts een dertig in

onverwacht

destijds bij de Liberale partij

de groote steden, en niet minder

in

de

leven roepen van zulk een organisatie saam

komen, bijna geen weerklank vond, en we,

van

om

in

noemde, op eigen

zoo weinig werd de behoefte aan deze organisatie

1872 nog gevoeld, dat een eerste oproeping

in te

te

Ja,

een hoogst

de Staten-Generaal

electorale wateren elke kiesvereeniging, gelijk ik het

kompas.

hij

en wier instemming

liefst in

hij

het

en ook kan gezegd, dat Christelijk-Nationaal,

verrichtte.

organisatie

politieke

;

gaf,

bij

dan een speciale onderwijs-vereeniging, toch wel poli-

niets

tieken

van dien

provinciën eenige

uit vele

roepen, in wier midden

te

van

uiteenzetting

privaat

vroeg voor enkele denkbeelden die

hij

wil, iets

Groen van Prinsterer de gewoonte had,

stembus,

mannen saam

betrouwbare belangrijke

Mr.

de

men

als

er,

destijds reeds

in

succes.

reeds iets verder.

de Noordelijke provin-

van Liberale zijde over

vrij

talrijke

kiesvereenigingen, en bestond er tusschen deze kiesvereenigingen reeds

toen ter

tijd

van een

kwam

Feitelijk

tieke

zeker nog

vrij

los verband,

actie die uit het volk 't

er

lotsbeschikkers

op neer, dat een bij

maar toch kon ook onder hen

opkwam, nog niet

niet veel sprake

wezen.

zoo groote groep van poli-

elke naderende stembus de lakens uitdeelde

en den gang van zaken leidde in het door hen zelven gewilde spoor.

Vooral

de

politieke

gemeentelijke

heeren

om

en

provinciale

de macht

in

handen

verkiezingen te

houden

prikkelden de

of te krijgen, en

vanzelf deden hun vervaalde, verbleekte en vertaande geestverwanten in

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 571

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken