Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 512

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 512

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

1 minuut leestijd

HET STAATKUNDIG PARTIJWEZEN.

504 aftezien

de

dat

;

dat

de

in

Modernisme

Dit

gaf.

prijs

maar

nu

oorzaak

is

geworden,

ten onzent,

delijke

fundament allengs van onder het Staatsgebouw

een

zich

van

voorstelling

dat

eeretitel

is

niet

God-

weggegleden,

van Modernen Staat

het staatkundig saamieven indrong, waar-

allesbeheerschend kenmerk werd: „Ons staatsieven, buiten

dit het

God,

onder den aangenomen

tenslotte

er

van

eeuw een

bijna in alle Gereformeerde landen het

alleen

tot

19e

hoopke deed bijeenschuilen en de Oud-Vaderlandsche Kerk aan

klein

het

en

;

die in Christus' Kerk de geloovigen als een

werd,

geboren

toestand

wegzonlc

belijdenis

geheel

mensch opkomend, en vroomheid

den

uit

niets

dan

private liefhebberij voor wie er lust in vond."

§

Het gezag

12.

God of

uit

uit

den mensch.

Dit leidde er noodzakelijkerwijze toe, dat de politiek mee-denkende

meelevende

en

tegenover

onderdanen

zich

Staatsieven uiteengingen.

De

aan

dusver

de

voorstelling,

kundig

gezag

opgekomen

dat

inzicht.

die

eerste

bij

het uitgangspunt van het

van deze twee partijen hield vast

steeds gegolden had, dat het staat-

door het gezag Gods beheerscht moet

leven

nieuwst

allengs deelden in twee principieel

staande partijen, die

elkander

in

dit

partij

Toch

deze

trad

beslist

ten onzent,

doch bijna

principieele

Ze deed

op.

niet in

uit

's

tegenstelling

dit in

menschen wil en niet

de Vereenigde Staten en

Amerika een politieke ongeloofstheorie vaak

er

Schrift

te

prijs op,

beroepen.

in Groot-Brittanje.

schap

regel, dat in

het

nog

stellen

hun kiesrecht-campagne zich op de Heilige

In

Engeland bleef het gewoonte, dat Whigs en in

eere hielden.

En

al

werd het gaande-

de studiën over het Staatsrecht en de Staatsweten-

moderne uitgangspunt op den voorgrond werd geschoven,

toch bleef men,

bij

toebrengen. Zelfs bijv.

Democraten

Zelfs nu

drijven.

irre-

bij

en Tories beide het heilige

weg

overal even

welbewust voor het

ligieuze standpunt gekozen, toch kan niet gezegd, dat de

ze

de

Frankrijk, in Duitschland en

Al had Jefferson in zijn strijd met Hamilton

in

terwijl

standpunt welbewust bestreed en het

den Staat gelden zou, afleidde

bewust en

zijn,

Bluntschli

in

zijn

optreden voor het volk,

Gode de

eere en hulde

Duitschland plachten de liberale Staatsgeleerden als

nog steeds met de majesteit Gods

te

rekenen. Datjezus

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 512

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken