Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 614

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 614

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

ANTIREVOLUTIONAIR.

606

wat

doorwerking van

en

van Revolutie, aan slaagde

was

passen,

te

het hooren

bij

Amerika ten deele

in

gelijktijdig

de Grande Révolution vergeleken, kinderspel, en

bij

poogde Jefferson toe

Wat

Parijs.

te

den

Parijs uitbralc, zoo volstrekt geheel

anders dacht, dan aan de ééne, zoo eenig ge-

iets

Revolutie

voorviel,

in

toestand, dat toentertijd schier niemand,

Europeeschen

reeds

destijds

1793

in

de theorieën van Parijs op Amerika

Hamilton krachtig en welbewust tegen

is

al

al

zulk bedoelen opgetreden, en de „preamble of the Constitution" sprak

ook luide

het dan

uit

„Dank

:

zij

burgerlijke, staatkundige en godsdienstige vrijheden, die

we

nieten geeft, en

blijven

daarom opzien

verre niet in vergelijking met wat

van

viel,

Amerika had

kreeg.

destijds

men

streken vernam

gelegen

tot

Ook kwam wat

smeeken over ons pogen".

Revolutie

die te Parijs

hoofd

hart.

en

dweepers

te

men

hooren

uit Parijs te

beduiden,

te

ge-

af te

Amerika voor-

destijds in

nog zoo weinig

veraf-

in

gerucht van; maar de

was uitgebroken, vervulde

Toen dan ook een

ons

Hij

Hem, om een zegen

er nauwelijks het

Parijs bedoelden, in

te

God voor de

betuigd aan den almachtigen

destijds allerwegen

wat de

principieel verzet tegen

meer dan één kring optrad en zich

was het volkomen natuurlijk, dat men van Antirevolutiowas de beteekenis van deze uitdrukking voor ieder die meeleefde, volkomen doorzichtig. Vandaar dat in de eerste helft der 19e eeuw de naam Antirevolutionair zonder eenige nadere verklaring

organiseerde,

nair sprak, en

gerechtvaardigd

was,

was een

een

term,

en

tot

leuze

in

beval zich in die dagen juist seillaise,

§

die heel

geen

misverstand

dien bepaalden

om

aanleiding gaf.

tijd

haar klaarheid aan.

Europa doorklonk,

Reeds de Mar-

sloot alle misverstand

iets

waartoe

viel al

spoedig

Sinds echter verloor de term aan kracht van uitdrukking,

meer dan één omstandigheid meewerkte. Vooreerst toch historisch

bewijs

't

uitbrak, reeds sinds

reeds af

uit.

Wijziging in beider beduidenis.

11,

bepleit

Het

opgekomen, en ze

Dan

was.

van

van wat

1830 in

af,

te

leveren, dat hetgeen in de Fransche Revolutie

eeuwen leidde

gegist had, en zelfs door Pruisens

Koning

het gestaag uitbreken van allerlei revolutie

maar meer generaal

1789 Europa verschrikte.

in

1848, vanzelf de aandacht

En wat vooral

niet vergeten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 614

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken