Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 17

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 17

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

HET RECHT UIT GOD. maar

Wel hebben

aan geen organisatie meer gedacht worden.

zelfs

met name Most en Reijndorf, en zoo ook de Nihilisten hoogst

gevaarlijke

Chicago

organisatie

gewoed

oogenblik

een

bedoeld, niet

te

om te

maar

heeft,

was

Anarchistische of Nihilistische zijde

geroepen,

leven

het

in

in

1878 een

die vooral te

van

organisatie

alle

steeds uitsluitend als tegengif

bestaande organisatie van het politieke en sociale leven

alle

bewegingen konden zich

Beide

doen.

op

er intusschen

beroemen, dat het metterdaad aan haar leiders gelukt was, de antithese tusschen

Goddelijken

hebben gebracht.

dat

menschelijken oorsprong van het

den

en

door de algeheele uitsluiting van het Goddelijke,

recht, te

den

alle

geestelijk

Ze verzonken motief

uitsloot,

mensch aan mensch verbond.

Er

en

bleef

betrekking of verhouding, en poneerde in

nihil over,

Zoo

hun

maatschappij

in

de bron van het recht Zij

uitgangspunt

mensch

in

God

zich, veel

minder boven

uit

op den ondergang van elk

en staat beiden, maar erkend moet, dat

tot

de loochening van

zij

de uiterste consequentie doorvoerden.

in

gezin

terugdeinzend,

en maatschappij,

handhaafden, waren buiten anders

anderen over waterspiegel

de

geordende

daarentegen, die, voor de logische consequentie van hun gelijk-

soortig

recht

dan eeniglijk en

verviel elke

logisch uitstippelden, doordien

lijn

die

Beide richtingen, èn die van het Anarchisme, èn die

van het Russische Nihilisme, liepen alzoo

beide

los,

eind een ieder zijn eigen

't

welk opzicht ook, een recht naast

zich te erkennen.

samenleven

oplossing

band

eiken

rafelden

uitsluitend de eigen wil van elk individu.

recht, zonder, in

tot

meest volstrekte materialisme,

in het

te

te

kerk en

Vooral

zij

als noodzakelijk

die zich in de vorige

meeslepen, meenden

lieten

ze de drieërlei soort gegevens, die ze in

en wijsbegeerte

staat,

den menschelijken oorsprong van het

en zichzelven eeniglijk in het begluren vanden

vermeien.

Evolutie-idee

in

samenleven van mensch en

mainteneeren, dan door het denken in de diepte aan laten,

te

staat,

het

vonden,

het recht bezigden, en

als het graniet

's

te

eeuw door

kunnen volstaan, zoo

menschen

en arduin

bij

natuur,

historie

hun bouw van

voorts zich inbeeldden zich aan alle nader on-

derzoek omtrent de groeve, waaruit deze blokken gehouwen waren,

kunnen spenen. Op grond immers van de Evolutie-theorie stond nu dat

men

bij

te

vast,

de ontleding van welk leven ook, dus ook van het men-

schelijke leven, ten slotte afdaalde tot uit zoo

levenskiemen, waaraan

men dan

alles

goed

als niets

kon toeschrijven wat

opkomende

om

verklaring

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 17

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken