Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 229

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 229

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

221

DE PATRIA POTESTAS. Of

meer dan één zulk een ordinantie opvat.

altoos

gekomen, dat

is

het niet voor-

door een geloovig belijder eens werd voorgesteld,

zelfs

dat de rechter desnoods zelf den ter dood veroordeelde aan den galg

Nu houde men wel

zou moeten hangen.

in het oog, dat dit jusvitae

ac necis van den vader, toegepast op zijn eigen kind volstrekt niet enkel

onder de patriarchen, en alleen bij

schier alle volken

is

bij Israël

voorkwam, maar gemeen recht

geweest. Volgens Aeschines,

had de Grieksche vader het volstrekte recht, benemen, zoo weten

had nog wel

zelfs

gebruik.

Dat de patria potestas ook

het jus is

goed

zoo in

ac

vitae

insloot

is

onder

later

in het

74, te

oude Romeinsche recht

van algemeene bekendheid, en

de

Keizers

onbruik gekomen, het

in

als

c.

verouderd

niet als een

dagen van Solon, dus

necis

recht

krasse

dit

de

Timaeum

Dit wordt ons gemeld uit Athene, en zulks

bewaren. uit

c.

dochter het leven

aan den trouwdag haar onschuld onbevlekt

niet tot

zij

te

zijn

feit

ingekort,

en

ten slotte

dan toch

ligt er

al

toe, dat

een kring, waarin de rechtsontwikkeling het scherpst was doorgehet

voerd,

kind

recht van den vader

dooden,

te

zoodra

er

maar het

als

hoofd van

't

gezin zijn eigen

den aanvang algemeen erkend werd.

in

den aard der zaak niets vreemds als vanzelf

om

Nu

eruit

ligt

dat dit jus vitae ac necis ten slotte

in,

verdween. Wel bezien had het terstond gestuit moeten

Overheid verscheen, die

een feit

zelfs

zijn,

over den Vader optrad,

ook onder de leiding van de Overheid zulk

vooral, dat

een recht nog in lengte van jaren aan den vader verbleef, en dit nog het juridisch meest ontwikkeld volk, toont dan toch sterker dan

al bij

iets

anders, hoe van meet af het Overheidsrecht in het hoofd van het

F. Gerard,

(zie P. v.v.)

Troplong

met het recht van levensbeschikking

was,

gefundeerd

gezin

Manuel de Droit Romain, 2e

in zijn

De

ed. Paris

Vinfluence du Christianisme sur

1898 Ie

incluis p.

132

droit civil

des Romains, Paris 1893, p. 258, wijst er dan ook op, hoe Brutus zijn

zoon

doodde

omdat

zijn

oorzaak, en

politieke

uit

zoon de

partij

hoe Cassius desgelijks deed,

der Agrariërs gekozen had.

En zulks

een aanval van woede, maar gelijk Troplong opzettelijk opmerkt avait

vu

hiervan

gewicht vatting

gezag

Cassius

traduire

propinquorum

adhibito

niet.

et

Er

van het juridisch in

het

son

fils

devant

amicorum blijkt 't

toch

son

consilio." uit,

scherpst

tribunal

Men

niet in :

„l'on

domestique

onderschatte het

dat naar oorspronkelijke op-

ontwikkelde volk, het vaderlijk

gezin volstrekt niet alleen een huishoudelijk en paeda-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 229

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken