Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 338

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 338

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

DH STATEN ONDERLING.

330 dat

van geen ander Eirênê hier sprake

er

Godswege verleend wordt aan

van

den Messias, en

looft in

§

in dat geloof volhardt.

Volkenrecht buiten tradaat.

10.

ook de onderlinge verstandhouding, die door arbitrage bereikt

Dat

onder

wordt,

Toch

behoeft geen nadere aanwijzing.

valt,

dit niet zoo, alsof het Recht,

volkeren

der

zou, als het

Volkenrecht

het

men

versta

houding

slechts

regelt,

overeenkomst tusschen de Regeeringen

bij

maar toch

evenzoo

op zekere hoogte

besef

gemeen

het

recht

zelfs tot

te vergelijken

verkeer, in den

waarvan

geldend,

met de

omgang en

een

stand

nog onbeschreven

zelfs

deels op rechtsgebruik berust.

en

tot

kwam.

deels zeer zeker beschreven

is

algemeenen zin reeds geldend, eer het

in

beschreven kan worden, of ook nu tot

dat de onderlinge ver-

zooverre bestaan en gelden

in

Het Recht, dat onder de volkeren geldt, recht,

dan van zulk eene, die

is,

dat deel der menschheid, dat ge-

adat, die deels

Zelfs in

is.

Het

op rechts-

onder menschen

is

is

in

de saamleving steeds zeker al werd er nimmer overnog

de klem gevoelt, ook

ieder

opteekening van de eischen van dat recht

gegaan. Er gelden onder families en personen van den beschaafden stand bij

ontmoetingen,

bij

gedraging, waaraan is,

dat elke

feil

maaltijden,

men

Men

zelfs is

in

vooral onder de Engelschen zoo streng gehecht

heid

en

het gebruik van

de kleinste bijzonderheden door,

tot in

mes en vork en

hierin uitermate zeer precies.

leidingen, kleinste

huwelijkssluiting zekere regelen van

ertegen, hoogelijk wordt aangerekend, en al spoedig uit

den kring zou bannen. Dit gaat tot

bij

die

hiervoor

bijzonderheden

onder

allerlei

in

Engeland

lepel aan

Talrijk zijn zijn

aanwijzen, hoe

omstandigheid

zich

maaltijd.

dan ook de hand-

uitgegeven en die

men in

den

bij

allerlei

tot in

de

gelegen-

Engelsche gezelschappen

te

heeft. Wie er tegen zondigt, schaadt zijn goeden naam. Ten onzent daarentegen, vindt men van zulk een handleiding nauwelijks een spoor. Wel eert men ook ten onzent zekere algemeene Veelal usantiën in den omgang, maar men is er minder precies in. zijn die usantiën louter Engelsche of Fransche copie. En vooral in onzen burgerstand stoort men er zich o, zoo weinig aan. Doch afge-

gedragen

scheiden

van

deze beleefdheidsvormen en gezelschappelijke usantiën,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 338

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken