Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 424

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 424

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

DE ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK EN DE ORANJE-VRIJSTAAT.

416

ben

af

machtig geding betrokken geweest.

ik steeds persoonlijk in dit

om

Ik ken het door en door, en ben uit dien hoofde gerechtigd,

oordeel over die

tijdens

gaarne

ik

als

van

er

genomen

nu

niet in mij op,

onzent

ten

de staatslieden,

om

meenen,

te

dat

ze

verhaast

drukken op de vraag,

pijnlijk

beslissing

Toen

is.

niet

bewindskracht

in

te

ik in Juli

doen, wat destijds nog doenlijk was. schied

was

is,

Wet begeerden.

En

Vereeniging

dat

te

het

Engelsch

conform

geheel

indien, naar

of

te

zoo

zal

ik

En waar nu reeds meegaandheid

Fisher

de

en

tot

kwam,

stand

God uit

dien

in

althans de uit-

de toekomst het

stam nog niet volstrekt

danken, dat althans

bij

iets bereikt is

is

uitge-^

geworden.

het verzet van velen tegen Botha's schuldige

rijsken

uit

hoe

valt af te leiden,

den afgehouwen tronk opschoot,

leeft

de hope nog op een niet geheel afgesneden toekomst.

althans

Immers sinds

ik

het bovenstaande in het voorjaar van 1914 neder

schreef, brak de groote oorlog keld, tengevolge

langen

te

toen door het Kabinet ge-

den grooten oorlog van 1914,

weer een

toch

er

in

ik

om

hun verwachting, door het verdrag,

aangewend,

weer opleven van

krachtiger

door

er niet

kwam, heb

bewegen,

Wolmarans,

moording van den Boerenstam verhinderd werd, en sloten,

de toen door

gevolg van de poging, door ons Kabinet

als

Kabinet

Wat

hetgeen

ter

kort schoot en of

1901 zelf in het Kabinet

ambtgenoot van Buitenlandsche zaken weten

mijn

even

niet

de droeve afloop van

blijft

ondergang van het Hollandsch element aan de Kaap

de

Kabinet

het

in

verdenken, dat ze voor Transvaal niets

of

hebben begroet, toch

deze smartelijke historie

hen

't

gedelegeerden van de beide Republieken

de

zelf,

zouden

Conferentie

te

hebben,

gevoeld

zouden

komt

al

Vredesconferentie

eerste

ook maar

zaten,

En

vellen.

te

de

een

er

te

kennen

uit,

en werd ook de Kaap hierin verwik-

waarvan de Regeering gaf, dat

te

Londen

men, van de Kaap

kaansche kolonie veroveren mocht.

Botha

Kaapsche Regeering hiertoe geleend, doch

uit,

in

Kaapstad haar ver-

de Duitsch-Oost-Afri-

heeft zich toen als hoofd der

terwijl het

noodige voor dezen

veldtocht werd voorbereid, brak in Transvaal en in Oranje-Vrijstaat verzet uit,

Wet stelde zich hierbij aan het hoofd, blijkbaar geleid door de hem uitgestorven begeerte, om de oude Republiek te doen herMarits dreef zijn eigen spel, maar onder de la Rey, de Wet en

en de

nooit in leven.

Fourier, zelfs niet geheel zonder de Hertog's steun,

is

er toen een kleine

stand uitgebroken, met het droef gevolg, dat Botha tegen de

Wet

op-

optrok,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 424

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken