Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 118

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 118

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

HET WEZEN VAN STAAT.

110

weg, dat het: Salus

niet

hoogere

de

in

dan

blijken

dragelijker

toetsing

't

langen

scheen; toch neemt

tijd

pablicae suprema lex esto, maar al te lang

rei

ingang

staatskringen

vond.

Over het deel waarheid,

Maar ook

dat hierin schuilt, verklaarde ik mij reeds. dat die

grille

waarheid van het: „nood breekt wet",

cijferen,

toch

staat

eeuw na eeuw

niet

van waarheid en

niet

dit

minder

vast, dat

al

moet erkend,

niet valt

weg

te

de Europeesche Diplomatie

anders optrad, dan als gold voor haar geen eisch

Wat nog pas zoo

recht.

kort geleden gezien

is,

toen Oos-

tenrijk-Hongarije de landstreken Bosnië en Herzegowina, die het tractaat

van Berlijn aan den Keizer

Weenen

te

slechts in beheer toevertrouwde,

plotseling geannexeerd en in gelijfd heeft, dat Duitschland als bondgenoot

van den Habsburger deze daad met

en de overige groote

zijn schild dekte,

mogendheden eindigden met zonder

protest deze inlijving te erkennen,

greep conform de Macchiavellistische moraal plaats.

zegd van Finlands inlijving

20e

de

in

eeuw de

dit

evenzoo door

Deze beide vergrijpen tegen de publieke

afgesneden. plaats

Rusland, waar

in

Hetzelfde kan ge-

en wie nu

eeuw,

om

historie raadpleegt,

wat achter ons

in

ligt

opbouw

zich omtrent den

tractaat

was

moraliteit grepen

eeuw na

der groote

Staten architectonisch rekenschap te geven, kan tot geen ander resul-

komen, dan

taat

de droeve erkentenis, dat bijna in den regel macht

tot

Was

boven recht ging. dan kon

zoo

het

wel niet anders, of

't

de internationale verhoudingen,

in

burgerleven deed zich,

in het

zij

't

al

op veel mindere schaal, gedurig soortgelijke krenking van het private

wet en rechtspraak, en

recht voor in

anders, of in het private leven

juist

tengevolge hiervan kon

beschouwde de sluwe het

den onnoozele slag op slag het kind van de rekening nu het geloof

zoover

en

heeft

in

in

de

langen

practijk

weg

vonnis

van

vuist. 't

In

minst

onair

zoo

in

te

De

laten

werken,

die er toe leiden moet, al

zoo

verre

verstaan

is

om

we

in

maken. Voor

op het bewustzijn en een schrede vooruit op den

het echt menschelijke in onze te

doen zegevieren.

Het

menschelijkheid van de gebalde

dan

het

ook ten

volle,

dat niet

den Rechtstaat heeft toegejuicht, en geen anti-revoluti-

wenscht voor wien ook onder

rijke

te

althans getemperd

de idee er van onge-

wil, is

te dierlijke

den Rechter wint het

Stahl

kwaad

niet

rechtszin intensiever

op het nog maar

saamleving

dit

toenemende mate temperen

twijfeld toe te juichen.

op

den Rechtstaat

't

als zijn recht,

gedachte.

te

doen

in

de waardeering van

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 118

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken