Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 79

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 79

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

RECHTSOPENBARING

DE HISTORIE.

IN

71

leven brengt zeer uiteenloopende verhoudingen met zich en deze aldus

om

uiteenloopende verhoudingen vragen

Het

haar aard. leer

gezondigd

aan

te stellen,

Wel

heeft.

men ook

gaat

thans weer

te ver,

door zich

ware geen enkele rechtsregel met algemeen karakter maar de variatie, die alle leven kenmerkt, mag toch ook in

bekleed,

als

Vrucht en gevolg hiervan

het recht niet verwaarloosd worden.

de

een rechtsuitwijzing, elk naar

tegen deze waarheid, dat de vroegere natuur-

juist

is

ons

historie

de

in

verschillende

tijden

en

bij

dat

is,

de onderscheiden

allerlei stukken van rechtsorde voorlegt, die niet identiek zijn, waarvan men de uitwerking historisch kan nagaan, en aan wier resultaat

volken

men de

van eigen rechtsinstelling kan toetsen. Toch

variatiën

Ook

danken. intrad

ziet

al

dan

af,

treedt toch

ook

in

de eigen kring niet zelden rechts-

Wel school er in de de Perzen en Meden een gewichtige wijziging

in.

op het gebrekkige van

af

bestand

zelf

van

is dit niet

we van de kennis van het recht aan de historie men toch van de rechtsbedeeling, die elders

de eenige vrucht, die

ons

onveranderlijkheid

alle

leven

maar ze

rechtsgedachte,

menschenwerk. Ook duidelijk,

in

al

der wet

is

bij

stiet

toch uit het

welke algemeene richting

zich de rechtsorde beweegt, door de verduistering, die de zonde over

ons

deed

bewustzijn

trekken,

blijft

gehuld en moet niet zelden, overmits

toch maar

men nog

te

al

niet

veel in nevelen

genoeg met vaste

hand kan doortasten, met het nemen van een proef volstaan. Bij dien stand van zaken nu doet de historie ons vaak den gewenschten dienst, ze

dat

ons

uit

de ervaring aantoont,

in

hoeverre de elders genomen

proef slaagde, en in hoeverre en op wat wijze ze op verbetering drong.

Doch toch

ons

hiertoe bepaalt de dienst der historie zich niet.

bovendien de

eischen

van

uitbreiding

andere,

dit

der het

niet

rechtsorde

wereldleven.

Ze biedt ons

minder gewichtige voordeel, dat ze leert

kennen

Nu nog

bij

de allengs grootere

voelt ieder, die eerst een

dorp bewoonde, en daarna naar een groote stad verhuisde, van hoeveel kleiner beteekenis en getal de rechtsvragen zijn, die een dorpsgemeente-

raad heeft te ordenen, zoo

weinige regelingen

in

een dorp slechts

met heel het samenstel van reglementen en verordeningen, dat

vergelijkt in

men de

een stad als Amsterdam voor een ordelijke samenleving der burgerij

onmisbaar zoo

ge

kolossaal

is.

het

Hier toch geldt hetzelfde onderscheid, dat zich voordoet,

gewone gezinsleven met

hotel

in

een

het huishoudelijk leven in een

groot gesticht of in een reusachtige kazerne,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 79

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken