Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 409

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 409

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

DE ENGELSCHEN AAN DE KAAP. kolonie

had plaats

heette,

Bartholomeus Diaz

toen

1486,

in

401

er uit

hem knoopte een tweede avontuur-vaarder er Toch kwam het in de 16e eeuw nog

Lissabon landde, en na

1497 handelsbetrekkingen aan.

in

niet

Europeesche vestiging

tot

wendden

eerst

1630 twee Engelsche scheepskapiteins een poging

in

doch zonder bezetting achter

aan,

Oost-Indische

Hiertoe

in dit reusachtige Kafferland.

Compagnie

te laten,

zoodat de Nederlandsche

1632 van

terrein vrij vond, toen ze in

het

de Tafelbaai bezit nam.

§

De Engelschen aan

2.

de Kaap.

van Nederlandsche

Tal

heen.

allengs

Tot

zelfs

kolonisten togen er na die in bezitneming uit het

Amsterdamsche weeshuis werden

volwassen meisjes heengezonden, daar men er van meet

met Kaffermeisjes zocht tegen middels

onder de

vele refugées, die iner als

En welhaast was de Kaap dan ook de Deze aanvankelijk Kolonisatiën.

landverhuizers heen.

wikkelde

Ook

gaan.

te

er

huwen

hun toevlucht hadden gezocht, gingen

Nederland

in

af het

rijkst-ont-

Nederlandsche

opgekomen toestand duurde echter slechts tot 1795, toen de Engelschen zich van de Kaap meester maakten. En wel was toen te Amiëns bij de vredesluiting bepaald, dat de Kaap aan Nederland zou teruggaan, maar toen de oorlog tusschen Engeland en Frankrijk opnieuw uitbrak, Engeland

achtte

Frankrijk

zoo

zich

één

vrij,

was,

te

om

de

koloniën

een land, dat met

finale inbezitneming

Kaap Engelsch, want

toen in 1806 plaats en sinds bleef de in

De

veroveren.

van

1815 wist Engeland zich deze aanwinst van koloniaal

het gedoogen der andere mogendheden,

neming werd die

verhuizers,

in

te

verzekeren.

te

territoir,

Deze

had

Weenen onder

in bezit-

1820 gevolgd door een invasie van Engelsche land-

de oude Nederlandsche kolonisten zeer

uit

de hoogte

bejegenden, zoodat elk ineengroeien van de tweeërlei landaard althans

voor de landbevolking reeds spoedig ondoenlijk bleek. Vooral de behandeling van de inboorlingen leverde

spoedig aanleiding

al

stige verdeeldheid op, en daar uiteraard

voor

zijn

landgenooten

gespannen toestand

denken

viel.

Toelichting

te

trok,

partij

tot zeer ern-

de Engelsche Gouverneur steeds

bracht

dit

al

spoedig zulk een

weeg, dat aan verder rustig saamleven niet meer

Vandaar dat reeds

in

te

1836 het beste deel van de Oude Neder26

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 409

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken