Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 572

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 572

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

HET STAATKUNDIG PARTIJWEZEN.

564

de Conservatieve reserve desgelijks. Even vóór, in en na 1848 was er politiek leven geweest; in April 1853 was er een actie opgekomen over de invoering der Bisschoppelijke kiesactie, die u denken deed, dat al

volk

't

jaren

wakker was geworden; maar reeds

politiek

sliep

weer

al

't

ons weer

eerst Atjqh

ook

tijorganisatie

in,

den slaap.

uit

in

de zestiger

en toen de zeventiger jaren begonnen, riep

Sinds echter

is

de politieke par-

ons een vraag van den dag geworden. De hooge

bij

census vooral had ze tegengehouden, en eerst toen in 1887 die census, na ook door ons van '70 af zonder genade ten doode gewijd

te zijn,

bezweek, zag men, mede bevorderd door het optreden der Socialisten, partij-drganisatic in kracht winnen.

ten onzent de

ook

was

zelfs

voorgegaan. Voor ons gaf de „Scherpe Resolutie" van Kappeijne

v. d.

De

Antirevolutionaire partij trad hierbij niet achterop, maar

Copello den stoot, en reeds

in

1878 stonden

wij, vrij

gezet, voor onze heilige rechten in het geweer.

goed

Toch

in

elkander

altoos

nog zoo

gebrekkig, dat de groote actie, tegen de „Scherpe Resolutie" niet van

de destijds reeds opgetreden Deputaten-vergadering uitging, maar van

Met ons

„Christelijk-Nationaal."

in

't

gespan

later als Christelijk-historisch uitgetreden

Van

Van Dedem, en

zelfs

zich toen evenzoo

bij

Bijlandt,

die

Jutfaas,

maar

die

hoogleeraar

was,

dat

de Christelijk-Historischen voegde,

in

Groen zoo

eersten

Christelijke aristocratie optrad,

democratisch

onzent

om

te

van

1846 was er zoo kon,

en

toch

gekomen. uitmoest,

stond

nog

iets

blijft

't,

dat

spreken

te

in

hij

de Antirevolutionaire

1894 partij,

Bijzonderheden, waarop ik in

de vroegere periode

was gemaakt. Reeds in men een Antirevolutionaire partij //7 ovo noemen

partijorganisatie

dat

eerst in

studie

1878 ons program van beginselen

tot

stand

Meer dan een kwart eeuw wist men wel, wat koers men stuurde men dan ook naar het Oosten, zou een

en

Vrijmetselaar of met een

is

om

getint, te bestrijden.

doen uitkomen, hoe weinig

de

alleen

aanloop, er steeds niet over

met de

alleen wijs,

Vreemd

aristocratisch uitkwam, en dat juist

als

ten

heeren de Savornin Lohman,

nog de hoogleeraar De Geer van

van Prinsterer had opgezet.

deze

te

nog de

toen

eigenlijk reeds veel vroeger te Utrecht een „Sonderbündlerei"

Groen

tegen

liepen

men met de Portugeezen om de Kaap, de 16e eeuw om Nova-Zembla zou varen,

zeggen, maar of

Heemskerck in

Zembla" zong:

petto.

uit

Het leek vrijwel op wat Tollens

in

zijn

„Nova-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 572

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken