Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 124

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 124

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

HET WEZEN VAN STAAT.

116

van het arbeidersgezin ondermijnd wordt door den huismoeder naast de vervulling van haar plichten als vrouw en moeder, het streven der hedendaagsche beweging er op gericht is, ook in den middenstand de gehuwde vrouw tot loonarbeid te Eischen dan voeding en opvoeding nu niet meer de geheele brengen. moeder? Maar de vrouwenbeweegsters weten het beter: de halfdaagsarbeid der huismoeder schijnt haar aanlokkelijk: de eene helft van den dag voor het gezin, de andere voor het loonwerk. En daarweinig kinderen, zoo weinig mogelijk. Ontwaking, bevrijding om Wie zou die leuze niet toejuichen? Maar verheffing der der vrouw wie kan vrouw door beleedigende vernedering van het moederschap die aanvaarden? Het ware dwaasheid het vele goede te loochenen, dat ongetwijfeld mede aan de vrouwenbeweging ten grondslag ligt. Maar een vrouwenbeweging, die steriele kinderbeperking in haar gelederen duld, bezoedelt zich, vernietigt zich. Beperking van het moezelfderschap, besnoeiing van den stam, vernietiging van het ras ziedaar wat de geschiedenis moord dus op reuschachtigen schaal der menschheid ons leert, zoover de blik in het verleden reikt en zoover hij de nevelen der toekomst kan doorboren." welvaart

melijke

der

loonarbeid

!

Het volsta, zoo in zijn te

Volkerrecht" op p. 17 schrijft: „In onze dagen

een zoo open uitvoering van

deleeuwen)

zaak

de

die

niet

meer mogelijk.

omvang afgenomen.

zijn

in

handel in in

in

nog aan toevoegen, wat Dr. Albert Hochfeld 1913 verschenen werk: Der Madchenhandel und er

Bekdmpfung im

seine is

Potzdam

we

praktisch

meisjes

dit schandelijk bedrijf (als in

Geenszins

is

echter

de Mid-

daarom het kwaad

Veeleer wordt door der zake kundigen,

hebben nagespeurd,

te recht

nog nimmer zoo algemeen

beweerd, dat de

verbreid

is

geweest, als

onze dagen, vooral nooit met zulk een raffinement gedreven wordt.

den overgang van de 19e

Juist

bij

lijke

handel

strijd

ertegen gebiedend noodzakelijk

§

8.

En

derwijze

toegenomen,

in

de 20e eeuw

dat

men van

is

alle

deze schandekant voelt, dat

is".

Zwakheid van het Pacificisme.

niet

anders staat het met het Pacificisme. Ongetwijfeld, de macht-

hebbers waren een tijdlang bang voor oorlog geworden, maar dacht

men

zich

het finantieel impediment weg, hoe lang kon

voor opschorting van de krachtproef instaan?

De

men dan nog

bittere oorlog

van 1914

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 124

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken