Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 106

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 106

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

HET WEZEN VAN STAAT.

98

verzonnen

uitgedacht,

bedacht,

verdediging naar behooren

male wegvallen, zoo gelden van alle

en

werk gesteld

te

in te richten,

de lands-

land als ter zee, en in de lucht. Het zelfde zou

te

van

politie,

brandwacht, van

alle

Het burgerlijke recht zou zich

gevangeniswezen.

om

is,

zou alsdan geheel en ten eenen-

alle strafrecht, zelf in

en

alle

volmaakte orde

noch wetboek, noch rechters, noch advocaten, noch pro-

inrichten, en

cessen zouden noodig

om

zijn,

het te handhaven.

Voor een departe-

ment van Oorlog, en zoo ook van Marine en Justitie, zou geen werkkring noch plaats meer

Waar geen

zijn.

internationale geschillen

meer konden

zou het Departement van Buitenlandsche zaken geheel overbodig

rijzen,

worden. Ware geen ontreddering zoo zou de

ingetreden,

in

de natuur als gevolg van den vloek

tegen de natuur en de correctie van de

strijd

natuur evenmin aan de orde kunnen komen, en alwat, buiten

door de Overheid geregeld en geordend wordt, zou van

thans

organisch

het

dit alles,

geslachtsverband

van gezin,

familie, geslacht,

zelf in

stam en

volk alle noodige voorziening vinden. Voor het bewind van een Staat

we

gelijk

dit

nu allerwege waarnemen,

met de voleinding komt,

dat

rijk

laat zich alzoo in het

zelfs

Konink-

geen werkkring meer denken.

Hieruit volgt, dat de Staat geen inhaerent deel van het Scheppings-

plan kan

gevolgen

bittere

en

maar

zijn,

vloek

door de Gemeene Gratie

eerst

van den

val en in

De

temperen.

te

Staat

is

ingevoerd,

verband hiermede die van zonde is

een chirurgische, een medische

maar een verband, dat door den Goddelijken Heelmeester de breuke, die de zonde

even

in

het

abnormale.

Al

eerst

beweging van het lichaam door breuke, wond

het

in

redt.

ongereede

is

geraakt.

hebben te

van

boren,

volgt

het

verricht,

verwijderen

zal

geheiligde

niet

De

Staat

is

of krank-

gelijk elk chirurgisch

een integreerend deel van het lichaam

komt, er aan wordt toegevoegd, en het behoedt en

bij

Doch dan

intreding

is

de orde, en wordt dan eerst aangelegd, zoo de

verband een redmiddel, dat vormt, maar er

Staat

zulk verband

komt dan

aan

aangelegd

De

onze samenleving sloeg.

verband

chirurgisch

elk

als

is

natuurlijke

heid

de

Niet een organische verschijning in het leven der menschheid,

factor.

na

om

hieruit

volkomen alsdan zijn.

en

zelfs

Er

van

ook, dat in de Voleinding, herstel,

het

hinderlijk

verband zou

worden,

in

de

saamleving

zonde

en

ellende

is

zijn

der

verloste

d.i.

na de

dienst

en

zal

daarom

geheel

her-

menschheid

voor een Staat, voor een Overheid, voor een Rechter geen plaats meer.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 106

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken