Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 637

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 637

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

1 minuut leestijd

:

CALVIJN EN LANGUET.

Heden

habet

legis

axioma geworden

een

tenslotte

Qaod quid

:

verband met de Romeinsche Kroon door de

in

629

principi placuit

Deze voorstelling van een absoluut

vigorem.

gezag was

DE INSTITUTIE EN COMMENTAAR.

-

Vorstelijk

latere Keizers

van het „Heilige Römische Reich" op zichzelf toegepast. En de Vorsten die

Koningen

nationale

als

waagden, achtten

naast

het

allengs

niet

voor hun Kroon op

in

Spanje, Frankrijk, Engeland enz. het

Römische Reich"

„Heilige

op

zich

te

stellen,

beter te kunnen doen, dan gelijke autoriteit

Het

te eischen.

„bij

ook

de gratie Gods" had hierdoor

geheel valsche beteekenis verkregen, begrijpelijke oorzaak van

een

al

waarmee vooral na 1789, tegen deze gewijde formule letterlijk geraasd is. Tegen al zulke opvatting nu van het „bij de gratie Gods" en van het Koninklijk gezag, stonden niet alleen Languet c.s., maar staat al wat Calvinist is, uit diepgewortelde overde

bitterheid,

giftige

Het Calvinisme

tuiging lijnrecht over.

onrechte

ten

echter

is

eerst

hieruit,

de tegenpool van. Geheel

er

is

door Roomsche schrijvers over

Staatsrecht en later ook door Conservatieve Protestanten, afgeleid, dat

derhalve Languet es. het Revolutiebeginsel hebben gezaaid, dat in 1789 te

Het

Parijs triumfeerde.

beiden

even

als

volkomen

is

tisme over stonden, maar het

De monnik huwt

hier.

ook maar

§

De

dit

niet

si

duo faciunt idem, non

en de euneuch huwt

niet,

est

idem geldt ook

zonder dat beiden

Commentaar.

vraag waarvoor

aanhanger

Calvijn

weinigen zich

Institutie en

eerste

Was

dat Languet -en Rousseau

anders dan den buiten-echtelijken staat gemeen hebben.

iets

De

7.

juist,

besliste tegenpool legen het monarchistisch absolu-

hebben

dit

verklaren,

de

te

staan, is derhalve deze

absoluut-monarchale

goeder trouw gemeend, en

te

dat

we komen

van

metterdaad

in

idéé?

Niet

zooverre laat

in

het laatste hoofdstuk van het

vierde boek van Calvijn's Institutie zinsneden voorkomen, die zulk een

meening omtrent den

schrijver

wekken konden. Nu

niet uit het oog, dat Calvijn, in

mitieve

opstel

leeftijd,

en dat

met de wijdde

van hij

bekende (zie

deel

zijn

Institutie

reeds op

1

schitterende III

van

de

verlieze

1509 geboren, reeds gereed

had,

alzoo

men

echter

1534 het pri-

in

op 25-jarigen

Augustus 1535 het afgewerkte geschrift opdracht

aan

den

Franschen Koning

Brunswijksche uitgave,

p.

XVII van de

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 637

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken