Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 243

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 243

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

HET OVERHEIDSGEZAG TEGENOVER DEZE VERSCHILLEN. welke een gemengd type verioonen

;

235

en mits er maar een sterker leven in

het gezin opkomt, ontwaakt tusschen de twee of drie, die het vaderstype

vertoonen, toch weer het persoonlijk eigenaardige, dat zich straks in hun eigen kinderen vastzet. ten volle door,

Ook van

deze meer speciale verschillen nu gaat

al

wat we zoo straks van de rasverschillen opmerkten. Dit

namelijk, dat in

al

die verschillen zich eenerzijds de rijkdom van

Gods

scheppingsgedachte openbaart, maar dat ook anderzijds deze variatiën

door de zonde eenzijdig verscherpt en vaak gebreken de

verkeerd

verbinden,

deelen

zondige neigingen en

in

zuivere variatiën zouden ze harmonisch

Als

zijn.

doch daar ook deze variatiën zich zondig ver-

valschten, werken ze in den regel scheidend.

Hiermede nu

is bij

elke

principiëele beslissing van het Overheidsgezag rekening te houden.

§

Het Overheidsgezag tegenover deze

18.

Waar

Gods

oorspronkelijk naar

het Hoofd door het leven

verschillen.

ordinantie in het Gezin het gezag van

zelf, d.i.

door de verwantschap die

in

bloed en

geest werkte, gesteund en geschraagd en nooit bestreden werd, maar thans het Overheidsgezag in de onderdanen niet anders tegenover zich vin-

dan

den,

eenzijdigheid neigende variatiën die breuke veroorzaken

tot

en uiteen doen wringen, ze

om

al

het de roeping van het Overheidsgezag, dat

is

deze scheidende en met elkaar strijdende elementen zulk een

band moet

opdat er een saamleving

slaan,

worde en zulk samenleven kunne worden Overheidsgezag ondenkbaar delen

harer

ter

saam

te

uit of

van buiten komen.

zich

houden.

Het

indien

hierdoor Justitie

niet bij

om wat

scheiden en breken wil

bestrijden

kwaad kan van binnen

heeft,

daarom ten dienst kunnen

ondenkbaar,

indien de Overheid geen machtsmid-

is,

beschikking

volkseenheid mogelijk

in

bestentigd. Vandaar dat het

te

met

stellen.

politie,

En

leger en vloot

juist dit

moet

zij

nu ware volstrekt

de door breuke en schending uiteenspat-

tende menschenmassa, waarover de Overheid heerschen moet, tegelijk

ook geheel andere gegevens werden gevonden, eenspatting

te

keer

gaan

en

gegevens nu, komen altoos hierop neder, dat een

die van nature de uit-

het Overheidsgezag steunen.

inwerking van Gods zijde plaats

mogelijk maakt, als Overheid zich

te

grijpt,

in

En deze

ons menschelijk besef

die het aan de

maintineeren. Het

is

Overheid

hier niet de

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 243

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken