Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 551

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 551

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

1 minuut leestijd

543

ANTI-SEMITISME.

verstijfden

tot

en werden een gebaande weg, waarlangs onze ver-

ijs

de overwinnaars der tirannie,

lossers,

tot in

hart van ons vaderland

't

Zoo riepen toen niet de leden van de Arnhemsche 1848 in hun blad koning Melliw II (alias Willem II) met het schavot bedreigden, maar zoo riepen in 1795 hoogleeraren in de Godgeleerdheid, mannen als Heringa en v. d. Palm. Zij waren doordringen". Courant,

die

daardoor

in

onder m.

zijn

in

milien, die

staatkundige

voor

hier

Huis

het

ook

in

nawerking

een

ze zoo zeker

aanhang

fa-

Alleen een

Men

meer.

niet

maar waarvan nimmer

te loopen.

God

Oranje aangedaan, bewijst het tegendeel, en het

Hannover door de

in

den eerbied gevoelen, waarop

staat

verleden, waarin traditie-trouw en

het

uit zijn,

van dood

is

meegaan met de

ik niet

trouw aan Napoleon's na-

Welfen niet

trouw aan Oranje

in zijn

de politiek aanspraak heeft.

vormt zulk een

partij

dooreengevlochten

belang

der

hen aanhingen geboden,

zedelijk bedoelen

elk

die voor de

historici,

aan

en

ook

Daarom kan

bange ballingschap.

oppervlakkige

i.

gedachtenis

of

Bilderdijk verkleurde

eere.

in

lof,

zij

te

zeggen

valt,

de smaad eens

een Napoleoniede, aan

Stamhuis nu door huwelijk verwant, houdt nog steeds

Belgische

de fakkel de hope op trouwherwinning brandende.

§

Anti-Semitisme.

32.

Van geheel anderen aard gelijk

de formatie van de Anti-Semitische groepen,,

sinds 1880, in Duitschland waarneembaar werd.

die,

motief

is

werkte

hier:

het

Christelijke

Germaansche tegenover het Semitische, over

had

Partei"

Stöcker

(de

streven

den

van

neeren.

Naast

Reformpartei,

manen,

en

laatste

als

Deze

de

waarbij

aandrang

mannen

een als

van Adolf Wagner „Christlich-Sociale

Von Sonneberg en

door de

trad

er

op

gericht,

om

civil-disability der

Ahlwardt

op

het

Joden

brengende trad

Duitschland in

1881

op.

Christelijk te

mainti-

met de eerste dusgenaamde

ook der Joden invloed bestreed, maar

partij

het

het Individualistische tegen-

vorming van zich

Drieërlei

Joodsche,

het

ook wel Katheder-Socialist genoemd) aansloten.

Staat

deze die

1878

mannen was

dezer

karakter

invloed.

in

ondernomen,

Naumann Het

Op

nationaal-georganiseerde.

het

Dr.

tegenover

als niet-Ger-

onder Aziatisch-Semitischen

Een

tweede Reform-Partei,.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 551

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken