Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 57

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 57

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

2 minuten leestijd

:

49

INSTELLING VAN RECHTSVERHOUDINGEN.

ons menschen maken, naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en dat ze over de visschen der zee, en over het gevogelte

hebben

heerschappij

des hemels, en over het vee, en over de geheele aarde en over

de

mensch,

den

dien geschapen

wordt aan

nu

en

mensch, aan man en vrouw, een zegen toebeschikt, en Immers, zoo staat er

Weest

en

vogelte

tweede

over

vrucht

het

plaats

voor

ze

aarde

der

ze

op

dat

gedierte,

wordt hun

welke vruchten

u,

en

vervult

dit

wel door

zeide tot hen

de

aarde,

en

hebt heerschappij over de visschen, over het ge-

en

haar

onderwerpt

vermenigvuldigt

en

vruchtbaar

„God

:

dien zegen

bij

wordt hun een veelbeduidende rechtsmacht gegeven, en uitdrukkelijke verleening.

het

Eerst daarop volgt dan

kruipend gedierte, dat over de aarde kruipt".

schepping van

al

de

En

aarde kruipt".

in

de

Scheppingsordinantie aangezegd, over

bij

voeding konden beschikken, en wat

eigen

aan het gedierte moesten toewijzen.

Uiteraard

waren beide deze alomvattende beschikkingen rechtsbeschikkingen. Het

man en vrouw, was

paren als

dierenexempel

het

verleid,

niet iets,

uit

waartoe ze steelsgewijs, door

zinnelijken

maar het paren werd hun van Godswege met het

om

doel,

nadat

dit als

te

leven wordt

sexueele

het

menschelijk geslacht

het

hiermede zoolang voort

gaan

tot

vermenigvuldigen, en

Hij

zal

's

menschen

van rechtsmacht,

in

in

eerst

was

d.

aller

i.

maar ze aan zich

Beide alzoo verleeningen

van eigendomsrecht en van gezagsrecht. Immers

dingen volstrekte eigenaar, en verleent nu krachtens

Zijn absolute souvereiniteit het gebruiksrecht van dit alles aan

tot

Geheel

En

recht over de aarde

die aarde niet alleen vervullen,

onderwerpen en er heerschappij over bezitten.

In

zijn.

alzoo onder heilig recht gesteld.

grondslag voor het menschelijk leven op deze aarde vast-

zelve beschikt.

zelf

te

roeping voorgehouden

de aarde zou vervuld

stond, wordt nu in de tweede plaats

God

drang mochten overgaan, als

den mensch.

de derde plaats wordt dan deze heerschappij van den mensch uitgebreid geheel

de dierenwereld, die

in

de wateren, op den aardbodem of

Van meet af stond meer dan één van deze dieren reuzengestalte tegen den mensch over, vooral in het paleontologische

de

lucht huist.

maar, tegen allen schijn

tijdperk, al. te

grooten

dierenwereld

mensch de toegekend.

in,

volstrekte

En

in

wordt desniettemin aan den heerschappij

over

niet

geheel deze

de vierde plaats eindelijk wordt het

recht op de vrucht der aarde tusschen mensch en dier verdeeld. Naar

geheel

deze

Toelichting

voorstelling

is

het dus niet de mensch, die van wat er 4

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 57

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken