Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 408

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 408

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

1 minuut leestijd

DE ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK EN DE ORANJE-VRIJSTAAT.

400

moet helder worden ingezien,

om

ten oorlog te gaan, inboezeme, toch

dat

er van rechisbedceling tusschen de volken der aarde nooit sprake

kan

Indien

zijn.

volkerenleven

nieuwe

bewegen.

En wat nog

schroeven

politie

óf

is

en

aan is

niet

ontbreekt

de

boven op

dan de

:

macht,

reeds besproken. óf,

Staten tot onderteekening

stemt

en

telkens weer de

Indien er ook maar één

staat

't

op eenmaal

om

hand van het recht

te richten,

alle

is,

droever

veel

dit

Maar reeds nu bleek genoeg-

kunnen.

schoonste verwachting verijdelt

afsprak,

verbonden, zou de zon van

tractaat

bij

dagen

met wat afspraak was,

zonder ééne

slotte alle volkeren der aarde,

volstrekt onmogelijk het

hoe

zaam,

ten

zich

uitzondering,

enkele

te

ja,

Ze

alles

die breekt

schender van wat

den

te kastijden. is

is,

weer op losse

Ook

men

de wereld-

logisch ingedacht,

maar ze

ook waar ze opgericht werd, zou ze een

fiasco maken, dat ten laste van alle vredes-ideaal

hoon sprak.

Dat de voorstelling van de onderlinge verhouding tusschen de Staten, in

dit

hoofdstuk gegeven, afwijkt van de gemeene

leer, is hieruit te

ver-

van wat recht is in volstrekten, voorwerpelijken zin genoegzame klaarheid kan komen, waar men poogt, den Goddelijken oorsprong van alle Recht buiten rekening te laten. Wie dat doet moet klaren, dat de definitie

niet tot

wel het rechtsbegrip subjectiveeren en kan niet van het objectieve uitgaan.

Hoofdstuk XI

DE ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK EN DE ORANJE-VRIJSTAAT.

§

1.

Het opkomen der Republiek.

Volge hier thans,

gelijk

we

reeds in § 33 van het vorige hoofdstuk

aangaven, een korte uiteenzetting van het droef gebeuren aan de Kaap.

De

eerste aanraking

van Europeesche

zijde

met wat

later

de Kaap-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 408

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken