Bekijk het origineel

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 94

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 94

met nadere toelichting op Ons program. Eerste deel. De beginselen.

1 minuut leestijd

RECHTSWETENSCHAP.

86

antwoord

poogt

Het

Mosis observatione.''

Politiae

te

geven op de

vraag: „Quid a populo Dei observari, quid non observari ex ea oporteat"

de

en

op

die

lingen,

hetgeen

tusschen sluitend

en

in

bond

Israël

hetgeen

van

op

neer

altoos

uitging

antwoord

het

;

twee de

onderzocht

vraagstuk

De

distinctiën.

Heilige

Schrift

eerste

en plaatselijk

was,

het

met dien verstande,

wel

kwam

toch

zij,

was de

distinctie

in

wat

beginsel,

dat

Israël

uit-

bond

waarvan het

niet dit tijdelijke

en

maar alleen het beginsel ons bond en onze wetgeving en

plaatselijke,

beheerschen

rechtsbedeeling

Zekere

moest.

moeilijkheid

op, dat slechts zelden een kundig

natuurlijk

Hoe

volken en hetgeen

alle

en de tweede onderscheidde

tijdelijk

zulks

gaf Junius tenslotte in 38 stel-

339 van mijne uitgave staan afgedrukt.

bladzij

ook daarna hetzelfde

dikwijls

men

van

resultaten

jurist

levert

genoegzaam

in

het

de

kennis van het Hebreeuwsch en van de Oud-Testamentische Archeologie tehuis

om

is,

studiën ten deze geheel zelfstandig te maken, maar

theoloog Junius bewees

de

althans

zijn

te over,

even goed van theologische zijde aan

Romeinsche

Germaansche recht

en

dat het hier ontbrekende

vullen

te

als

is,

hetgeen

andere

als eenige

De

mag de

Zoo min

Juridische faculteit haar kracht in isolement

faculteiten

vijf

het

kort schiet zijn gereede aan-

te

vulling ontvangt uit de studie van de letterkundige faculteit.

zoeken.

bij

vormen saam één organisch samenhangend

geheel.

Wordt nu metterdaad de vattenden

haar

genomen,

zin

maar

niet

dat

ook met de Bijzondere Openbaring

ze

doch ook het daarin optredend gezag Gods volledig

rekent,

komen,

doet

recht

rechtsgeleerde wetenschap in dien alom-

onze

dan biedt de rechtsstudie ons van

kennis

het

door

God

tot

juist die bij-

leven ingegroefde

drage

voor

recht,

waardoor de heerschappij van een steeds zuiverder, vollediger

en

in

ons

als

moedwil uit

misdaad

en

te

en

uw

naaste

recht,

ten deel zal vallen, ten einde zelfzucht,

en door den machtigen rechtsregel

keeren,

de Grondwet van het Koninkrijk van Christus: „Hebt

bovenal te

een genadegift Gods

't

met onze Belijdenis staand

overeenstemming

juister

in

als u zelf," de

lief,

uw God

wrange gevolgen van den

val

ondervangen.

Onze conclusie

is

alzoo deze

verhoudingen,

waarin

Schepping

plaatsen.

te

:

Het recht

is

het samenstel van de

Gode beliefd heeft, ons krachtens zijn Ons als menschen is het zintuig verleend,

het

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

Antirevolutionaire Staatkunde - pagina 94

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1916

Abraham Kuyper Collection | 736 Pagina's

PDF Bekijken